Skapa ditt konto

Följ länken till höger för att skapa ditt konto på trainor.se. Ditt konto kommer automatiskt vara kopplat till AFRY och vid beställning uppger du XXXXXXXX för att fakturan ska hamna rätt.

Trainors kurser inom HMS

Trainor erbjuder ett brett utbud av utbildningar inom arbetsmiljö och HMS. Från kompetenshöjande E-learning som Arbetsmiljö för chefer och skyddsombud eller säkerhetskurser som Säkert betende - Explosiva miljöer för dig som ska vistas i EX områden.

Chefens ansvar för arbetsmiljön
Laptop gd56051eba 1920

Arbetsmiljö för chefer och skyddsombud

Webbkurs om arbetsmiljö riktad till dig som chef, arbetsmiljöansvarig eller skyddsombud. Även tillgänglig på engelska.

E-Learning
8 timmar

ATEX säkert beteende

Explosionsfarliga områden - Säkert beteende

Arbeta säkert i Ex-områden. Myndigheterna ställer krav på dokumenterad utbildning för alla som går in i ett Ex-område.

E-learning
1 timme

Trainor logo

Vi är elektriker, ingenjörer, tekniska experter, utbildare, utvecklare, animatörer och filmskapare som är engagerade i att skapa en säkrare omvärld.

Tillsammans skapar vi både webbkurser och lärarledda utbildningar för din säkerhets skull. Våra kärnområden är elsäkerhet och arbetsmiljö eftersom vi vet att den viktigaste delen av varje arbetsdag är när du kommer hem.

Artem labunsky c9p30 E94 OUU unsplash

Bas-P & Bas-U - 2 dagar

Kursen ger dig kunskaper för att kunna agera som Bas-P och Bas-U. Tvådagarskursen har ett utökat fokus på arbetsmiljöplaner och riskanalyser.

Klassrum
2 dagar

Thisisengineering raeng M Nv Kw S Okug unsplash

Samordningsansvar

Som samordnare på fast drifts-/arbetsställe är du ansvarig för samordningen av arbetsmiljön och ska kunna styrka din kompetens.

E-learning
2 timmar

BAM

BAM - Bättre arbetsmiljö

Kursen ger helhetsperspektiv på arbetsmiljön och dess arbete till chefer, skyddsombud och andra som behöver mer kunskap i arbetsmiljöarbete.

Klassrum
1 dag

Afryintro

Jag vill veta mer

Kontakta oss om du behöver mer information om kurserna eller upplägget för samarbetet mellan Trainor och AFRY

Kontakt

– TRAINOR
Charlotte Westman

Charlotte Westman

Försäljning

charlotte.westmanbot prevention@trainor.se

Kontakt

– AFRY

E-learning by Trainor

Flera av Trainors webbkurser är framtagna i spelmotorn Unreal - Det ger våra kurser en unik pedagogisk fördel. Vi kan visa och illustrera händelser och situationer på ett sätt som textbaserad e-learning inte kan.

Nyskapande

Inlärning som kombinerar film, bild, ljud och text för en djupare förståelse med pedagogiskt material som engagerar.

Kvalitet

Våra kurser är framtagna av Trainors experter och kvalitetsgranskade av externa sakkunniga. Av fackfolk, för fackfolk.

Flexibilitet

Kurserna kan du pausa och återuppta när du vill. Utbildning på dina villkor när och där det passar dig.

Tillgänglighet

Oavsett om du har studievana, läs- och skrivsvårigheter eller svenska som andraspråk, är våra kurser designade för att göra inlärning tillgängligt för alla.