Entreprenadjuridik grunder

Vår kurs i entreprenadjuridik går igenom skillnader och likheter mellan de olika standardavtalen, dessutom, hur avtalen påverkar och styr riskfördelningen mellan beställare och entreprenör. Kursen ger handfast vägledning i hur parterna ska agera i de olika situationer som kan inträffa vid till exempel utökad omfattning, ändrade förhållanden och tidsförskjutningar/förseningar i en entreprenad. Kursen behandlar branschens standardavtal AB 04 och ABT 06. Dessutom ger den en grundläggande förståelse för de regelverk som styr parternas avtal inom entreprenadområdet.
VeckaDatumPlatsSpråkPris
17 25. apr. 2024 LivesändningSvenska
Vi kan också komma ut och hålla kurser för ditt företag.

Köp den här och andra kurser på trainor.no.

Teknisk information

Kursnamn : Entreprenadjuridik grunder
Kursmanual : Nej
Typ : Klassrum
Kurslängd: 1 dag
Språk:Svenska
Leverantör : Trainor

Deltagarna kommer att ges stora möjligheter att delta och bidra med egna frågeställningar utifrån egna erfarenheter.

Mål

Att du efter genomförd kurs har grundläggande kunskaper i entreprenadjuridik

Målgrupp

Du som utför eller beställer entreprenader, t ex entreprenörer och underentreprenörer, fastighetsägare, byggherrar, förvaltare och konsulter

Kursen innehåller

  • Grundläggande avtalsrätt
  • Val av standardavtal, dess systematik, och olika entreprenadformer
  • Arbetenas omfattning, utförande- och funktionsansvar med mera
  • ÄTA-arbeten och hantering av formaliakrav
  • Organisation – ombud, byggmöten och dagbok
  • Tider – behandling av kontraktstid, hinder, forcering, ansvarstid och garantitid, vite vid försening
  • Ansvar, resultat- och garantiansvar, ansvar för försening, fel och skador samt även frågor om försäkringsskydd

Regelverk

AB 04 och ABT 06.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Relaterade kurser: