Bättre arbetsmiljö (BAM)

Kursen ger ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete till chefer, skyddsombud och andra, som behöver ha kunskap om hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras.
VeckaDatumPlatsSpråkPris
50 11-12. des. 2023 LivesändningSvenska
16 18-19. apr. 2024 LivesändningSvenska
Vi kan också komma ut och hålla kurser för ditt företag.

Köp den här och andra kurser på trainor.no.

Teknisk information

Kursnamn : Bättre arbetsmiljö (BAM)
Kursmanual : Nej
Typ : Klassrum
Kurslängd: 2 dagar
Språk:Svenska
Leverantör : Trainor

När utbildningen är företagsförlagd kan vi anpassa både tidsomfång och innehåll efter era behov. Utbildningen varvar teori med praktiska övningar med utgångspunkt i er verksamhet.

Mål

Efter genomförd kurs ska du ha fått kunskaper i vad systematiskt arbetsmiljöarbete är samt känna till vad ett skyddsombudsstopp är för något. Du ska även kunna söka efter lagar och regelverk och ha en insikt i vad stress gör för din hälsa.

Målgrupp

Chefer på alla nivåer, ledare, arbetsmiljöansvarig, säkerhetsansvariga, skyddsansvariga, fackliga företrädare, skyddsombud och byggarbetsmiljösamordnare.

Kursen innehåller

Bättre arbetsmiljö – BAM är framtagen av Svenskt Näringsliv, LO och PTK tillsammans med Prevent. Kursen är en grundläggande arbetsmiljöutbildning.

  • Samverkan i arbetsmiljöfrågor
  • Grundläggande genomgång av lagar, regelverk, avtal och föreskrifter
  • Chefens och skyddsombudets roller
  • Riskanalys och handlingsplan
  • Riskinventering
  • Samordningsansvar
  • Hälsofrämjande arbete
  • Ergonomi
  • Grunder i psykosocial arbetsmiljö

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Relaterade kurser: