Beräkning av spänningsfall

Spänning UN
Antal faser
Ledarmaterial
Tvärsnitt kabel (mm2)
Kabellängd (m) *
Ström (A) *
Cos phi *

I vår kalkylator kan du enkelt beräkna det förväntade totala spänningsfallet i kablar och få en indikation på det förväntade procentuella spänningsfallet i en installation.

I beräkningen är det standardvärde för resistivitet som anges 0.0175 ohm*mm2/m för koppar (cu), alternativt 0,029 ohm*mm2/m för aluminium (al).

Kalkylatorn är endast avsedd som ett enkelt verktyg för bedömning av spänningsfallet och ersätter inte på något sätt behovet av beräkning och dokumentation av en elektrisk installation med accepterade metoder. Trainor tar inget ansvar för användningen av resultatet från denna kalkylator.