Bli certifierad pannoperatör

Även om kraven på personcertifiering skjutits upp står kunskapskraven kvar. I och med AFS 2017:3 så har behovet av utbildning för pannoperatörer ökat.

Utbildade pannoperatörer minimerar riskerna för personskador och produktionsbortfall. Om inte regelverket följs kan arbetsgivaren bli tvungen att betala sanktionsavgifter.

När du bokar en lärarledd utbildning, oavsett om det är en öppen kursplats eller en företagsförlagd utbildning på plats hos er finns möjligheten att skriva certifieringstentamen i samband med kursen. Certifieringstentamen genomförs i samarbete med certifieringsorganet RISE.

Utbilda dig till pannoperatör med Trainor

Trainor har lång erfarenhet av att utbilda yrkesfolk. Vi hjälper dig, och dina medarbetare, att höja er kompetens. Hos oss kan du gå en komplett utbildning för pannoperatörer som ökar dina chanser att klara certifieringstentamen. Våra utbildningar går igenom drift, energi och värmelära, skydd och säkerhet samt olika typer av pannanläggningar.

Pannoperatör kategori 1 4

Lärarledda utbildningar och webbkurser

Våra lärarledda utbildning kommer Pannoperatör i praktiken är 2 dagar lång och som utöver att förbereda deltagarna för den kommande certifieringen även går igenom drift, energi och värmelära, skydd och säkerhet och olika typer av pannanläggningar.

VI erbjuder även två webbkurser. En för Kategori 1-4 och en för Kategori 3-4. Kurserna ingår vid köp av respektive lärarledd kurs.

Mätare

Certifiering enligt AFS 2017:3

Oavsett om du bokar en öppen kursplats eller en företagsförlagd utbildning på plats hos er finns möjligheten att skriva certifieringstentamen i samband med kursen.

OBS Arbetsmiljöverket har den 30 maj 2022 meddelat att kravet på personcertifiering för operatörer av pannor i kategori 1 till 4 ska börja gälla 1 december 2025 för pannor kategori 1-2. OBS: En framflyttning på tre år. Notera att kunskapskraven som beskrivs i AFS 2017:3 fortfarande gäller

Genom certifieringsorganet RISE kan du skriva certifieringsprovet i samband med ditt kurstillfälle hos Trainor. Certifieringen utfärdas efter det teoretiska provet. Arbetsgivaren ska även tillse att pannoperatören har den kunskap och färdighet som krävs för drift av den specifika pannan. Här kan du läsa mer om AFS 2017:3 (Arbetsmiljöverket, av.se).

Hur blir jag certifierad pannoperatör?

Trainor tillhandahåller möjlighet att skriva certifieringstentamen i samband med alla lärarledda utbildningar. Det finns inget krav på att gå en utbildning för att ta certifikatet men provet speglar de höga kunskapskrav som ställs av Arbetsmiljöverket och vi rekommenderar att gå de förberedande kurserna.

Provet genomförs på Trainors läsplattor och pågår i två timmar. För att klara certifieringen behövs minst 70 % på totala antalet frågor men även minst 50 % rätt på varje område provet täcker.

Så får du ditt certifikat

Vid godkänt resultat på provet kan du ansöka om certifiering hos certifieringsorganet RISE. Ansökan kostar 3 000 kr exkl. moms. Varje efterföljande år tillkommer 950 kr exkl. moms för upprätthållande av certifiering. Ansökan om certifiering måste inkomma till RISE inom 6 månader från tentamenstillfället.

Pannoperatör i praktiken

Pannoperatör i praktiken

Vår utbildning Pannoperatör i praktiken är en komplett utbildning som både ger dig kunskap för att optimera driften av panna och förbereder dig som arbetar som pannoperatör/pannskötare inför certifiering. Vi går bland annat igenom drift, energi och värmelära, skydd och säkerhet och olika typer av pannanläggningar.

Beställ kurs
Mätare2

Pannoperatör kategori 1-4, webbkurs

Målet med vår webbkurs för pannoperatörer är att deltagarna ska lära sig att nå ökad driftsäkerhet och säker produktion. De ska ha anskaffat sig den kunskap som krävs för att klara certifieringsprovet. För att klara kurs och certifiering krävs omfattande erfarenhet av panndrift.

Beställ kurs
Pannoperator webb

Pannoperatör kategori 3-4, webbkurs

Webbkursen vänder sig till dig som är pannoperatörer, eller arbetar med övervakning av en panna av kategori 3-4 som ska genomföra certifieringen enligt AFS 2017:3. Kursen är förberedande inför certifieringen enligt AFS 2017:3. För att klara kurs och certifiering krävs omfattande erfarenhet av panndrift.

Beställ kurs

Vill du veta mer?