Kurskatalog

Utbildning för fackfolk

Kurskalender

Typ

  • Språk

  • Bransch

  • Region

  • Kursleverantörer

Kurskalender

Aktiva filter:

Installation
WebbkursSpråkPris
ATEX
kr 3 900:-
Arbete på väg, steg 1.1
kr 690:-
Arbete på väg, steg 1.1, 1.2 och 1.3
kr 1 950:-
Arbetsmiljö - Lagar och regler
kr 1 300:-
Arbetsmiljö - OSA
kr 1 300:-
Arbetsmiljö - Revision
kr 1 300:-
Arbetsmiljö - SAM
kr 1 300:-
Electric arc hazards - an introduction
kr 550:-
Elinstallationsreglerna, utgåva 4 – Nyheter
kr 1 690:-
Elsäkerhet vid arbete - Installation
kr 1 690:-
Elsäkerhet vid arbete - Säkerhetstekniker
kr 1 290:-
Explosionsfarliga områden - Säkert beteende
kr 1 290:-
Första hjälpen vid elolyckor
kr 390:-
Första hjälpen vid skador och olyckor
kr 390:-
IECEx och ATEX-märkning av elektrisk utrustning
kr 990:-
Instructed Person
kr 1 890:-
KFI - Kontroll före idrifttagning
kr 2 700:-
Operation of electrical installations
kr 1 690:-
Skilled - repetition
kr 1 890:-
Slutna utrymmen
kr 1 980:-
KlassrumSpråkPris
ATEX Grund
kr 7 500:-
Arbete med spänning
kr 6 200:-
Arbetsmiljö för skyddstekniker och arbetsmiljöutvecklare
kr 89 000:-
Arbetsmiljöansvar
kr 6 900:-
Brandfarliga Heta Arbeten
kr 2 900:-
Bättre arbetsmiljö (BAM)
kr 10 900:-
D-HLR: Hjärt- och lungräddning med defibrillator
kr 3 900:-
EBR Kabelförläggning
kr 5 600:-
ELBAM
kr 10 900:-
ELBAM - repetition
kr 6 900:-
ESA 19 Skilled - Repetition
kr 5 890:-
ESA 19 Skilled – Basic
kr 9 800:-
ESA Industri och Installation
kr 5 890:-
ESA Röj
kr 5 890:-
Elinstallationsreglerna
kr 4 850:-
Elsäkerhet vid arbete
kr 5 890:-
Elsäkerhet vid arbete - EvA
kr 6 140:-
Elsäkerhetsledare
kr 5 890:-
Fallskydd
kr 6 400:-
Fysisk arbetsmiljö
kr 18 000:-
Första hjälpen vid elskada med HLR
kr 3 900:-
Heta Arbeten
kr 3 400:-
KFI - Kontroll före idrifttagning med inriktning gatubelysning
kr 5 890:-
KFI – Kontroll före idrifttagning
kr 5 890:-
Mobila arbetsplattformar
kr 3 500:-
Mät- och reglerteknik
kr 19 500:-
Mätteknik
kr 12 900:-
Reglerteknik
kr 18 800:-
Reläskydd – Grundutbildning
kr 14 800:-

Vill du ha mer information?