Våra utbildningar BAS P BAS U
Artem labunsky c9p30 E94 OUU unsplash

Våra utbildningar

Trainor erbjuder lärarledda utbildningar och en webbkurs för byggarbetsmiljösamordnare. De lärarledda utbildningarna består av en grundkurs på en dag och en tvådagarskurs där vi utöver grunderna fördjupar oss i arbetsmiljöplaner och riskanalyser. Endagskursen finns på både svenska och engelska.

I de lärarledda utbildningarna och webbkursen behandlar vi bland annat arbetsmiljölagen, föreskrifter, de olika arbetsuppgifterna och skyddsronder, det du praktiskt behöver veta för att klara av uppdraget som
BAS-P och BAS-U.

Vi kan även skräddarsy utbildningen och genomföra den på plats hos er för att möta era specifika behov.

Bas certifiering

Certifiering BAS-P och BAS-U

Du kan även certifiera dig till BAS-P och BAS-U genom Trainor. Fördelen med att certifiera sig med som byggarbetsmiljösamordnare är dels att du får ytterligare ett kvitto på din kompetens men även att det finns uppdragsgivare som kräver ett certifikat utställt av tredje part.

Certifieringen är ett kunskapstest som du genomför vid ett övervakat tillfälle på läsplattor som vi tillhandahåller. Certifieringen finns i fyra utföranden; Grund (obligatorisk), ett prov för BAS-P respektive BAS-U och ett speciellt prov för omcertifiering. Skrivtiden är 2 timmar per prov.

Logo1 samu png digital

Godkänd utbildningsanordnare hos AFA

Trainor är godkänd utbildningsanordnare av arbetsmiljöutbildningar av AFA Försäkring. Det innebär att företag kan ansöka om ekonomiskt stöd vid utbildning av chefer och arbetsmiljö- eller skyddsombud. Stödet täcker upp till 70% av kostnaderna och gäller flera grund- och vidareutbildningar inom arbetsmiljö och säkerhet.

Som samordnare erbjuder Trainor webbkurser, öppna kurstillfällen, anpassade livesändningar såväl som företagsförlagda utbildningar. Det går att söka stöd för alla våra utbildningar inom Bas-P och Bas-U.

Logo1 samu png digital
byggarbetsmiljösamordnare

Byggarbetsmiljösamordnare Bas-P och Bas-U - grund

En byggarbetsmiljösamordnare ska enligt lag alltid utses av byggherren. Som byggarbetsmiljösamordnare är du ansvarig för projekteringen (BAS-P) respektive utförandet (BAS-U) och ska kunna styrka din kompetens. Efter genomförd kurs ska du ha kunskap att i praktiken utföra ditt arbete i din roll som BAS-P eller BAS-U och direkt kunna gå in i din nya roll.

Beställ kurs
Bas två dagar

Byggarbetsmiljösamordnare Bas-P och Bas-U - Två dagar

Kursens ger dig kunskaper för att kunna agera som BAS-P och BAS-U. Du får en översiktlig kunskap om roller, arbetsmiljöarbete, de olika föreskrifter (AFS) som berör din roll. Tvådagarskursen har ett utökat fokus på arbetsmiljöplaner och riskanalyser.

Beställ kurs
Byggarbetsmiljosamordnare bas p och bas u grund

Byggarbetsmiljösamordnare Bas-P och Bas-U

Den här webbkursen fokuserar på praktisk tillämpning av Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöförordningen och Arbetsmiljöföreskrifterna. Efter utbildningen har du de grundläggande kunskaper som du behöver i din roll som BAS-P och BAS-U.

Beställ kurs
NY WEBBKURS

Samordningsansvar

Som samordnare på fast drifts-/arbetsställe är du ansvarig för samordningen av arbetsmiljön och ska kunna styrka din kompetens. I den här kursen får du kunskaper om regelverket, rollerna och arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen.

Du lär dig begrepp som arbetsmiljöplan (AMP), riskbedömning, skyddsrond, systematiskt arbetsmiljöarbete och säkerhetskultur.

När två eller flera företag eller andra arbetsgivare samtidigt arbetar på samma drift-/arbetsställe ska de samarbeta för att ordna säkra arbetsförhållanden. Detta gäller alla slags drift-/arbetsställen. Samordningsansvaret på ett fast drift-/arbetsställe ligger enligt arbetsmiljölagen i första hand på den som råder över arbetsstället. Det företag eller den arbetsgivare som är samordningsansvarig ska se till att skyddsarbetet samordnas.

Vad står BAS-P och BAS-U för?

Bas-P

BAS-P, där P:et står för projektering och planering ska i uppstarten för byggnationen upprätta en arbetsmiljöplan för hela byggprojektet. Dessutom ska byggarbetsmiljösamordnaren samordna projektörer för att motverka arbetsmiljörisker.

Syftet med samordningen är att projektörernas individuella arbete inte ska skapa risker eller olycksfall under projektet eller efter färdigställandet.

Praktiskt innebär det att BAS-P ser till att ritningar och tekniska beskrivningar samordnas och att planeringen och projekteringen möjliggör att arbetet kan utföras utan att olika moment skapar risker på grund av att de utförs samtidigt eller i anslutning till varandra. Om det saknas en arbetsmiljöplan innan bygg- eller anläggningsarbetet påbörjas kan byggherren få betala en sanktionsavgift.

Bas-U

BAS-U, där U:et står för utförande ska följa och uppdatera den arbetsmiljöplan som BAS-P skrivit. Byggarbetsmiljösamordnaren ska även se till så att kollegorna tar hänsyn till den gemensamma miljön, till exempel när de väljer arbetsmetoder. Basen kan begära in risk­bedömningar med åtgärds­beskrivningar som ett underlag för sin anpassning av arbetsmiljöplanen.

BAS-U ska även samordna kontrollen av andra entreprenörer och se till att de följer arbetsmiljöregler och arbetsmiljöplanen. Om någon av byggarbetsmiljösamordnarnas arbetsuppgifter inte fullföljs riskerar byggherren att drabbas av sanktionsavgifter.

Läs mer hos Arbetsmiljöverket: www.av.se

När behövs en BAS-P och BAS-U?

Även om BAS-P och BAS-U är två olika roller med olika uppgifter är det egentligen samma kunskaper som krävs – och samma arbetsföreskrifter man ska förhålla sig till. Men vad innebär det att vara byggarbetsmiljösamordnare, eller BAS-P och BAS-U. Och vilka kunskaper och vad är det viktigaste du behöver veta.

Enklast går det att beskriva genom att säga att det är alla arbeten som behövs för att uppföra, underhålla och riva en byggnad eller anläggning.

Går vi mer på djupet så är det vid de tillfällen en arbetsmiljöplan behöver upprättas, och därför en byggarbetsmiljösamordnare eller BAS-P och BAS-U utnämnas, det vill säga om arbetet klassas så att Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1999:3 gäller.

Nedan följer några av de arbeten där det krävs en byggarbetsmiljösamordnare. Läs mer om när du behöver en BAS-P och BAS-U hos Arbetsmiljöverket. Det faller alltid på arbetsgivaren att se till att arbeten som behöver en byggarbetsmiljösamordnare har en BAS-P och en BAS-U. Det är byggherren utser samordnarna.

Bas två dagar
  • Anläggningsarbeten

  • Schaktning

  • Markarbeten

  • Byggnadsarbeten

  • Renovering
  • Reparation och underhåll
  • Nedmontering och rivning
  • Sanering
Trainor logo
Vill du veta mer?

För dig som vill fördjupa dig inom arbetsmiljöområdet finns vårt webbkurspaket Arbetsmiljö för Chefer, skyddsombud och medarbetare. Vi erbjuder även webbkurser inom Kemiska hälsorisker och Trycksatta anordningar, områden som Arbetsmiljöverket anser bör ingå i en Byggarbetsmiljösamordnares utbildning.