Artem labunsky c9p30 E94 OUU unsplash

Våra utbildningar

Trainor erbjuder i grundutförandet två lärarledda utbildningar och en webbkurs för byggarbetsmiljösamordnare. De lärarledda utbildningarna består av en grundkurs på en dag och en tvådagarskurs där vi utöver grunderna fördjupar oss i arbetsmiljöplaner och riskanalyser.

I de lärarledda utbildningarna och webbkursen behandlar vi bland annat arbetsmiljölagen, föreskrifter, de olika arbetsuppgifterna och skyddsronder, det du praktiskt behöver veta för att klara av uppdraget som
BAS-P och BAS-U.

Vi erbjuder även endagskursen på engelska.

När behövs en Bas-P och Bas-U?

Även om BAS-P och BAS-U är två olika roller med olika uppgifter är det egentligen samma kunskaper som krävs – och samma arbetsföreskrifter man ska förhålla sig till. Men vad innebär det att vara byggarbetsmiljösamordnare, eller BAS-P och BAS-U. Och vilka kunskaper och vad är det viktigaste du behöver veta.

Bas två dagar

Vad står BAS-P och BAS-U för?

Bas-P

BAS-P, där P:et står för projektering och planering ska i uppstarten för byggnationen upprätta en arbetsmiljöplan för hela byggprojektet. Dessutom ska byggarbetsmiljösamordnaren samordna projektörer för att motverka arbetsmiljörisker.

Syftet med samordningen är att projektörernas individuella arbete inte ska skapa risker eller olycksfall under projektet eller efter färdigställandet.

Praktiskt innebär det att BAS-P ser till att ritningar och tekniska beskrivningar samordnas och att planeringen och projekteringen möjliggör att arbetet kan utföras utan att olika moment skapar risker på grund av att de utförs samtidigt eller i anslutning till varandra. Om det saknas en arbetsmiljöplan innan bygg- eller anläggningsarbetet påbörjas kan byggherren få betala en sanktionsavgift.

Bas-U

BAS-U, där U:et står för utförande ska följa och uppdatera den arbetsmiljöplan som BAS-P skrivit. Byggarbetsmiljösamordnaren ska även se till så att kollegorna tar hänsyn till den gemensamma miljön, till exempel när de väljer arbetsmetoder. Basen kan begära in risk­bedömningar med åtgärds­beskrivningar som ett underlag för sin anpassning av arbetsmiljöplanen.

BAS-U ska även samordna kontrollen av andra entreprenörer och se till att de följer arbetsmiljöregler och arbetsmiljöplanen. Om någon av byggarbetsmiljösamordnarnas arbetsuppgifter inte fullföljs riskerar byggherren att drabbas av sanktionsavgifter.

Läs mer hos Arbetsmiljöverket: www.av.se

När behövs en byggarbetsmiljösamordnare

Enklast går det att beskriva genom att säga att det är alla arbeten som behövs för att uppföra, underhålla och riva en byggnad eller anläggning.

Går vi mer på djupet så är det vid de tillfällen en arbetsmiljöplan behöver upprättas, och därför en byggarbetsmiljösamordnare eller BAS-P och BAS-U utnämnas, det vill säga om arbetet klassas så att Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1999:3 gäller.

Nedan följer några av de arbeten där det krävs en byggarbetsmiljösamordnare. Läs mer om när du behöver en BAS-P och BAS-U hos Arbetsmiljöverket.

Trainor logo
Vill du veta mer?

För dig som vill fördjupa dig inom arbetsmiljöområdet finns vårt webbkurspaket Arbetsmiljö för Chefer, skyddsombud och medarbetare. Vi erbjuder även webbkurser inom Kemiska hälsorisker och Trycksatta anordningar, områden som Arbetsmiljöverket anser bör ingå i en Byggarbetsmiljösamordnares utbildning.