Kurskatalog

Utbildning för fackfolk

Kurskalender

Typ

  • Språk

  • Bransch

  • Region

  • Kursleverantörer

Aktiva filter:

Industri
WebbkursSpråkPris
ATEX
kr 3 600:-
Arbetsmiljö - Lagar och regler
kr 1 200:-
Arbetsmiljö - OSA, Organisatorisk och social arbetsmiljö
kr 1 200:-
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U
kr 3 600:-
Elsäkerhet vid arbete - Industri, hög- och lågspänning
kr 1 590:-
Elsäkerhet vid arbete - Installation
kr 1 590:-
Elsäkerhet vid arbete - Produktions- och underhållspersonal
kr 1 190:-
Explosionsfarliga områden - Säkert beteende
kr 1 190:-
Instructed Person
kr 1 590:-
KFI - Kontroll före idrifttagning
kr 2 550:-
Ljusbågsfaror – En introduktion
kr 500:-
Operation of electrical installations
kr 1 590:-
Pannoperatörsutbildning, kategori 1-4
kr 1 800:-
Pannoperatörsutbildning, kategori 3-4
kr 1 800:-
Samordningsansvar
kr 1 800:-
Slutna utrymmen
kr 1 800:-
Tillträde till elektriska anläggningar
kr 500:-
KlassrumSpråkPris
ATEX Grund
kr 6 700:-
Arbete med spänning
kr 5 500:-
Arbetsmiljö för skyddstekniker och arbetsmiljöutvecklare
kr 86 000:-
Arbetsmiljöansvar
kr 6 200:-
Arbetsmiljörevision
kr 16 600:-
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U – Två dagar
kr 10 900:-
Bättre arbetsmiljö (BAM)
kr 10 900:-
CE-märkning
kr 6 700:-
Chefens ansvar för arbetsmiljön
kr 11 300:-
Construction Work Environment Coordinator BAS-P/BAS-U
kr 6 200:-
D-HLR: Hjärt- och lungräddning med defibrillator
kr 3 600:-
ESA Industri och Installation
kr 5 100:-
ESA Instructed person
kr 5 100:-
Elinstallationsreglerna
kr 5 350:-
Elinstallationsreglerna anpassade för eldistribution
kr 5 350:-
Elsäkerhet i praktiken
kr 5 300:-
Elsäkerhet och grundläggande ellära för underhållspersonal
kr 5 350:-
Elsäkerhet vid arbete
kr 5 350:-
Elsäkerhetsledare
kr 5 350:-
Elsäkerhetsledare för icke-elektriskt arbete
kr 5 350:-
Fallskydd
kr 5 900:-
Fastighetsautomation i praktiken
kr 11 400:-
Fysisk arbetsmiljö
kr 16 600:-
Första hjälpen vid elskada med HLR
kr 3 600:-
Grundläggande ellära med mätövningar
kr 11 400:-
Grundorsaksanalys
kr 6 900:-
Instruerad person vid motorbyte
kr 5 300:-
Kemiska arbetsmiljörisker
kr 6 400:-
Kontrollanläggningar – Grundutbildning
kr 13 500:-
Krafttransformatorer
kr 13 500:-
Krishantering
kr 1 900:-
Likströmssystem och UPS-anläggningar
kr 13 500:-
Mät- och reglerteknik
kr 17 900:-
Mätteknik
kr 11 900:-
Organisatorisk och social arbetsmiljö - OSA
kr 16 600:-
PLC-system grundkurs
kr 17 900:-
Pannoperatör - Certifieringstentamen
kr 1 800:-
Psykosocial arbetsmiljö
kr 16 600:-
Reglerteknik
kr 17 100:-
Riskbedömning av arbetsmiljön
kr 16 600:-
Samordningsansvar
kr 6 200:-
Seminarium om Certifieringskrav för pannoperatörer
kr 0:-
Setting up scaffolding up to 9 meters height
kr 5 900:-
Slutna utrymmen
kr 6 400:-
Smarta elnät och utveckling av lokalnät
kr 13 500:-
Styrteknik
kr 11 900:-
Systematiskt arbetsmiljöarbete – SAM
kr 16 600:-
Säkerhetskultur
kr 16 600:-
Utredningsmetodik
kr 16 600:-
KursprogramSpråkPris
Arbetsmiljö för skyddstekniker och arbetsmiljöutvecklare
kr 86 000:-
Auktoriserad Elinstallatör, A - Högspänning
kr 14 000:-
Begränsad Auktorisation B
kr 24 500:-
El för mekaniker
kr 25 700:-
Kemiska arbetsmiljörisker webbkurs med webinar
kr 3 600:-
Modernt Underhåll
kr 55 000:-
Pannoperatör i praktiken
kr 13 000:-

Vill du ha mer information?