Utredningsmetodik - efter olycka eller tillbud

Utredningsmetodik är en praktiskt inriktad kurs som handlar om hur man ska gå tillväga då det hänt ett ”aj” eller ”oj”, d.v.s. en olycka eller ett tillbud. Du lär dig att på ett systematiskt sätt, utgå från vad som hänt för att hitta grundorsakerna till att olyckor och tillbud inträffar.
VeckaDatumPlatsSpråkPris
5 29-31. jan. 2024 LivesändningSvenska
Vi kan också komma ut och hålla kurser för ditt företag.

Köp den här och andra kurser på trainor.no.

Teknisk information

Kursnamn : Utredningsmetodik - efter olycka eller tillbud
Kursmanual : Nej
Typ : Klassrum
Kurslängd: 3 dagar
Språk:Svenska
Leverantör : Trainor

Kursen ingår i "Arbetsmiljö för skyddstekniker och arbetsmiljöutvecklare" och kan även läsas fristående.

Mål

Att du efter utbildningen aktivt ska kunna medverka i olika olycks- och tillbudsutredningar: Du ska kunna metodiken för att identifiera grundorsaker och förslå åtgärder så att olyckor och allvarliga tillbud inte inträffar igen.

Målgrupp

Alla som har en ledande befattning och arbetar med arbetsmiljöfrågor eller ansvarar för att arbetsmiljölagen följs. Arbetsmiljö- och säkerhetschefer, arbetsmiljösamordnare, miljöchefer, chefer på olika nivåer, skyddsingenjörer och arbetsmiljöingenjörer, huvudskyddsombud och skyddsombud, arbetsledare och produktionsansvariga.

Kursen innehåller

Utbildningen är praktiskt inriktad inriktade som handlar om hur man systematiskt ska gå till väga då det hänt en olycka (aj!) eller ett allvarligt tillbud (oj!). Det handlar om tre viktiga frågor:

 1. Vad har hänt?
 2. Varför har det hänt?
 3. Hur ska vi förhindra att det händer igen?

Det handlar inte om att peka ut en enskild person. Vi lägger ett stort fokus på att tydligt och pedagogiskt illustrera händelser och arbetar med riktiga fall, inte minst från deltagarnas egna företag.

Introduktion till viktiga begrepp: olycka, tillbud, avvikelse, grundorsak m fl
Krav på utredningar i ISO-standarder och lagstiftning
Varför händer olyckor och tillbud?
Hur en ovana utvecklas
Mänskliga faktorn – medvetna och omedvetna fel
Olycksmodeller – latenta och aktiva fel
Barriärer – Schweizerostmodellen
Metoder för olycksutredningar:

 • Fem varför
 • Fiskbensdiagram
 • Händelseanalys med barriäranalys

Händelseanalys – steg för steg

 • Initiera analysen
 • Samla fakta
 • Beskriv förloppet
 • Hitta bakomliggande orsaker
 • Analysera barriärer
 • Dokumentera och rapportera
 • Genomföra åtgärder

Flertalet övningar och reflektioner, exempelvis:

 • Varför händer olyckor?
 • Medvetna och omedvetna fel
 • Utredningsteamet – kompetens och personliga egenskaper
 • Vilka dokument ska vi granska?
 • Vem ska vi intervjua?
 • Hur vet vi att vi har hittat en grundorsak?
 • Fördelar och nackdelar med olika barriärer
 • Att skriva relevanta förbättringsförslag
 • Utbildningen avslutas med att deltagarna illustrerar en utredning

Kursen avslutas med ett skriftligt kunskapsprov

Regelverk

Arbetsmiljölagen. Systematiskt arbetsmiljöarbete: AFS 2001:1

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Relaterade kurser: