Klassrum TRA 02386 1080 Foto Carina Vallin

Distansstudier

Frihet under ansvar

Utbildningen innehåller teori som du läser hemma och labbveckor med praktiska moment i skolans lokaler i Sundsvall eller Solna. Några kurser avslutas med skriftligt slutprov som kan göras i din hemkommun, på skolan eller på vårt kontor i Nyköping.

I utbildningen ingår även arbetsplatsförlagd undervisning (APL).

datorer

Vår utbildningsportal

TU-academy.se

I utbildningsportalen hittar du dina kurser med start- och slutdatum. Varje kurs har en kursinformation där det står vad du ska göra för att klara kursen. Du har kontakt med våra lärare genom vår support som finns i portalen. Där finns även din kurslitteraturlista, information om praktik, köp&sälj för begagnad kurslitteratur med mera. I portalen har du allt du behöver under din studietid. I utbildningen kommer du att använda olika simuleringsprogram och därför måste du ha tillgång till en dator (PC) med Windows operativsystem.

NEK Elektrikere Installasjon TRA 01151 1080 Foto Heidi Storm Middleton

Praktik

I slutet av utbildningen finns dina praktikkurser och de motsvarar 15% av utbildningen. Praktikplats söker du själv så du får vara där det passar dig. Lyckas du inte hitta någon praktikplats hjälper vi dig, kontakta vår praktiklärare i god tid. Övriga tid kurserna är inplanerad under gör du den teoretiska delen i kurserna, webbkurserna, läsa i böcker och avsluta med skriftliga slutprov.

Skriftliga slutprov

För kurser som har labbvecka gör du det skriftliga slutprovet på plats i skolan. För kurser som inte avslutas med en labbvecka kan du göra provet närmare ditt hem. Bor du nära vår skola i Sundsvall eller Solna eller vårt kontor i Nyköping, kan du göra provet hos oss. Om du inte bor i närheten kan du kontakta din hemkommuns vuxenutbildning (alternativ Högskola, Universitet, Lärcentra eller Lärcentrum) och kolla om du kan göra provet där.

Exi grunnleggende klasserom TRA 01411 1080 Foto Heidi Storm Middleton
Ex vedlikehold TRA 02217 1080 Foto Heidi Storm Middleton

CSN

Får du din utbildning finansierad genom din hemkommun har du möjlighet att ansöka om studiemedel från CSN. CSN handlar om din privata ekonomi och förutsätter att du sköter dina studier och följer din studieplan, annars riskerar du att bli återbetalningsskyldig till dem. Studieplanen är upplagd utifrån CSNs regler om antal poäng per vecka för heltid- eller deltidsstudier. Det spelar ingen roll om det endast är studiebidrag du nyttjar eller om du även tar lån.

Vill du veta mer?