Arbetsmiljö - Lagar och regler

Kursen ger dig övergripande bild om hur regelverken kring arbetsmiljö är uppbyggda och en genomgång av de viktigaste delarna. Du lär genom att lyssna på intervjuer med arbetsmiljöexperten Janke Wikholm, läser sammanfattande textavsnitt och svarar på kontrollfrågor. Kursen finns också som podd. Du kan alltså - om du vill - ta en välbehövlig promenad och samtidigt lyssna dig igenom hela kursen.

Teknisk information

Kursnamn : Arbetsmiljö - Lagar och regler
Kursmanual : Nej
Typ : Webbkurs
Beräknad varaktighet : 2 timmar
Språk: Svenska
Leverantör: Trainor

Systemkrav

Den här kursen kan köras på dator, surfplatta och mobiltelefon. För handhållna enheter rekommenderar vi att du är ansluten till ett trådlöst nätverk. Flash krävs inte för att gå den här kursen.

Den rekommenderade hastigheten på anslutningen är minst 1,5 Mbps. Om du har problem med genomförandet av kursen, rekommenderar vi att du provar webbläsaren Google Chrome.

Det här är en fristående kurs i vår serie av webbkurser som handlar om din arbetsmiljö. Gemensamt för kurserna är att du kan välja om du vill läsa kursen via trainor.se (här finns texter, bilder och intervjuer med vår arbetsmiljöexpert samt kunskapstest). Eller så kan du lyssna på hela kursen i vår podd "Heja arbetsmiljön" (som finns där poddar finns) när du promenerar, kör bil eller ligger i hängmattan.

Trainor är godkänd utbildningsanordnare av AFA Försäkring - Läs mer här om hur du söker stöd för din arbetsmiljöutbildning.

Mål

Efter genomgången kurs ska du förstå vad som behövs för att verka inom arbetsmiljölagens ramar och framförallt varför.

Målgrupp

Chefer, arbetsledare, skyddsombud, arbetsmiljösamordnare och alla som är intresserade av arbetsmiljö.

Kursen innehåller

Kursen ger dig ett enkelt verktyg för att säkerställa att det på arbetsplatsen finns rätt kunskaper för att följa lagstiftningen och - inte minst - för skapa ett välmående och effektivt arbetsklimat.

  • Översiktlig kunskap om arbetsmiljölagen (AML)
  • Översiktlig kunskap om arbetsmiljöförordningen (AMF)
  • Översiktlig kunskap om arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS)
  • Om en olycka inträffar
  • Skyldigheter och ansvar
  • SAM och riskbedömningar
  • Praktiskt arbetsmiljöarbete

Regelverk

AML, AMF, AFS 2001:1, AFS 2015:4

Relaterade kurser