Bas-P och Bas-U – Grund

Är du involverad i byggprojekt? Den här tvådagarskursen ger dig kunskaper identifiera och hantera potentiella risker i både planerings- och utförandefasen. Vår kurs följer den nya regelstrukturen och ger dig kunskaper om de olika rollernas ansvar och uppgifter. Vi lägger extra fokus på AMP med praktiska övningar och exempel. Efter godkänt prov får du intyg som dokumenterar din kompetens enligt de nya regelverken.

Vecka 44
29-30. okt. 2024
Se timmar
29. okt. 2024: 08:30 - 16:30
30. okt. 2024: 08:30 - 16:30
SvenskaSvenska
Vi kan också komma ut och hålla kurser för ditt företag.

Köp den här och andra kurser på trainor.no.

Typ
Klassrum
Kurslängd
2 dagar
Språk
Svenska
Leverantör
Trainor

Har du gått Bas-P / Bas-U utbildning tidigare och behöver repetera? Arbetsmiljöverket rekommenderar en uppdateringskurs vart 5:e år för att ha full koll på den senaste lagstiftningen. Vår en-dagskurs eller vår eLearning lämpar sig bra för repetition.

Nu har du även möjlighet att certifiera dig som Bas-P eller Bas-U hos Trainor via certifieringsorganet RISE. Önskar du skriva certifieringstentamen i samband med kursen? Kontakta oss för bokning!

Vi erbjuder koppling till kompetensdatabasen ID06 . Det innebär att du som har slutfört denna utbildning hos oss kan få den registrerad på ditt ID06-kort mot en mindre administrativ avgift.

Mål

Efter genomförda kurser har du kunskap för att kunna utföra ditt arbete i din roll som Byggherre, Bas-P, Bas-U eller Projektör. Du känner väl till det ansvar som ingår i rollen. Du vet hur du ska gå tillväga för att ta fram en arbetsmiljöplan. Du har verktyg för att kunna tillämpa riskanalyser på arbetsplatsen.

Målgrupp

Du som är samordningsansvarig, byggarbetsmiljösamordnare, byggherre, chef, arbetsledare, skyddsingenjör, installatör, projektör, tekniker, facklig företrädare eller skyddsombud.

Kursen innehåller

I den här tvådagarskursen för byggarbetsmiljösamordnare finns, utöver innehållet i vår grundkurs, ett utökat fokus på arbetsmiljöplaner och riskanalys. Den första dagen behandlar teoretiskt grunderna i byggarbetsmiljöansvaret medan dag två har ett mer praktiskt fokus med övningar och diskussioner. Här får du öva upprättande av arbetsmiljöplan och hur du ska tänka kring risker både vid planering och utförande av arbete.

  • Arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och gällande föreskrifter (kursen är uppdaterad och följer den nya regelstrukturen)
  • Bas-P, Bas-U och Byggherreansvar och arbetsuppgifter
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
  • Arbetsmiljöplan
  • Riskanalyser
  • Skyddsorganisation, skyddsronder
  • Samordning och uppföljning
  • Tillämpning och fördjupning genom diskussioner och övningar
  • Kunskapsprov

Regelverk

1 januari 2025 ändras regelverket för byggherrar, projektörer och byggarbetsmiljösamordnare. Kursen är uppdaterad och följer den nya regelstrukturen. Vi går även igenom skillnaderna mellan det gällande och det nya regelverket.

Förkunskaper

Teknisk information

Kursmanual

Nej, kursmanualen ingår inte i denna kurs.

Relaterade kurser
Ladda ner Trainor-appen

Visste du att du kan genomföra dina eLearning-kurser från en mobil eller surfplatta i vår app? Appen är gratis att ladda ner och fungerar även när du inte har någon uppkoppling. Det ger dig flexibilitet att lära var som helst och när som helst.

Trainor App