Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U – Två dagar

Kursens ger dig kunskaper för att kunna agera som BAS-P och BAS-U. Du får en översiktlig kunskap om roller, arbetsmiljöarbete, de olika föreskrifter (AFS) som berör din roll. Tvådagarskursen har ett utökat fokus på arbetsmiljöplaner och riskanalyser.
VeckaDatumPlatsSpråkPris
4 22-23. jan. 2024 LivesändningSvenska
Vi kan också komma ut och hålla kurser för ditt företag.

Köp den här och andra kurser på trainor.no.

Teknisk information

Kursnamn : Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U – Två dagar
Kursmanual : Nej
Typ : Klassrum
Kurslängd: 2 dagar
Språk:Svenska
Leverantör : Trainor

Nu har du även möjlighet att certifiera dig som BAS-P eller BAS -U hos Trainor via certifieringsorganet RISE. Önskar du skriva certifieringstentamen i samband med kursen? Kontakta oss för bokning!

Mål

Efter genomförda kurser har du kunskap för att kunna utföra ditt arbete i din roll som BAS-P och BAS-U. Du känner väl till det ansvar som ingår i rollen. Du vet hur du ska gå tillväga för att ta fram en arbetsmiljöplan. Du har verktyg för att kunna tillämpa riskanalyser på arbetsplatsen.

Målgrupp

Alla som är samordningsansvariga, byggarbetsmiljösamordnare, chefer, skyddsingenjörer, installatörer, arbetsledare, tekniker, fackliga företrädare eller skyddsombud.

Kursen innehåller

I den här tvådagarskursen för byggarbetsmiljösamordnare finns, utöver innehållet i vår grundkurs, ett utökat fokus på arbetsmiljöplaner och riskanalys. Den första dagen behandlar teoretiskt grunderna i byggarbetsmiljöansvaret medan dag två har ett mer praktiskt fokus med övningar och diskussioner. Här får du öva upprättande av arbetsmiljöplan och hur du ska tänka kring risker både vid planering och utförande av arbete.

  • Arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och gällande föreskrifter
  • BAS-P, BAS-U och Byggherreansvar och arbetsuppgifter
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
  • Arbetsmiljöplan
  • Riskanalyser
  • Skyddsorganisation, skyddsronder
  • Samordning och uppföljning
  • Tillämpning och fördjupning genom diskussioner och övningar
  • Kunskapsprov

Förkunskaper

Grundläggande arbetsmiljöutbildning.

Trainor är godkänd utbildningsanordnare av AFA Föräkring - Läs mer här om hur du söker stöd för din arbetsmiljöutbildning.

Läs mer om våra utbildningar i BAS-P och BAS-U här!

Relaterade kurser: