Skötsel av elektriska anläggningar
Skötsel av elektriska anläggningar mobile

Skötsel av elektriska anläggningar

SS-EN 50110-1

Våra kurser i Elsäkerhet vid arbete baseras delvis på standarden Skötsel av elektriska anläggningar SS-EN 50110-1. Standarden reglerar hur arbete på eller i närheten av elektriska anläggningar - oavsett om det gäller låg- eller högspänning.

När du och dina kollegor är införstådda i standarden och arbetar efter den kan ni, förutom att arbeta elsäkert, även vara trygga i att ni följer arbetsmiljölagen och Elsäkerhetsverkets föreskrifter.

Skötsel av elektriska anläggningar definierar inte enbart arbete direkt på anläggningar utan även arbete där det finns risk för elskador. Till exempel byggnadsarbete nära luftledningar.

Arbete vid risk för elektrisk fara mobile

Arbete vid risk för elektrisk fara

Arbete vid risk för elektrisk fara är en publikation från Elsäkerhetsverket och Arbetsmiljöverket, den är en av byggstenarna till våra utbildningar i Elsäkerhet vid arbete. Med utgångspunkten att elsäkerhet är en arbetsmiljöfråga förtydligar den arbetsgivarens ansvar och vilket ansvar anläggningsinnehavaren har.

Publikationen är uppdelad i avsnitten: Elsäkerhet är en del av arbetsmiljöansvaret, Säkra elanläggningar är en förutsättning för god arbetsmiljö, Tillämpning av standarder, handböcker och branschanvisningar, Några viktiga förutsättningar för säkra arbeten, Om något går fel – ansvar och ansvarsutkrävande samt Frågor som kan ställas vid tillsyn.

Arbete vid risk för elektrisk fara

eLearning

Elsäkerhet vid arbete Installation desktop
Elsäkerhet vid arbete Installation
eLearning

Elsäkerhet vid arbete - Installation

Elsäkerhet vid arbete - Installation vänder sig till alla som arbetar med eller nära elektriska installationer i lågspänningsanläggningar. Alltså de som ansvarar för och/eller genomför elunderhåll inom industri och fastigheter samt projektörer och installatörer av elkrafttekniska anläggningar.

Kursen vänder sig även dig som är målare, snickare eller hantverkare och kommer i kontakt med elinstallationer. I kursen ingår även Första hjälpen vi elolyckor.

eLearning

Elsäkerhet vid arbete - Installation

Elsäkerhet vid arbete - Installation vänder sig till alla som arbetar med eller nära elektriska installationer i lågspänningsanläggningar. Alltså de som ansvarar för och/eller genomför elunderhåll inom industri och fastigheter samt projektörer och installatörer av elkrafttekniska anläggningar.

Kursen vänder sig även dig som är målare, snickare eller hantverkare och kommer i kontakt med elinstallationer. I kursen ingår även Första hjälpen vi elolyckor.

Elsäkerhet vid arbete Industri hög och lågspänning desktop
Elsäkerhet vid arbete Industri hög och lågspänning
eLearning

Elsäkerhet vid arbete - Industri, hög- och lågspänning

Elsäkerhet vid arbete - Industri, hög- och lågspänning riktar sig till de som arbetar med eller nära elektriska installationer i både hög- och lågspänningsanläggningar. Alltså de som ansvarar för och/eller genomför elunderhåll inom industri, distribution och fastigheter samt projektörer och installatörer av elkrafttekniska anläggningar.

Kursen är anpassad efter industrins behov och situationer. I kursen ingår även Första hjälpen vi elolyckor.

eLearning

Elsäkerhet vid arbete - Industri, hög- och lågspänning

Elsäkerhet vid arbete - Industri, hög- och lågspänning riktar sig till de som arbetar med eller nära elektriska installationer i både hög- och lågspänningsanläggningar. Alltså de som ansvarar för och/eller genomför elunderhåll inom industri, distribution och fastigheter samt projektörer och installatörer av elkrafttekniska anläggningar.

Kursen är anpassad efter industrins behov och situationer. I kursen ingår även Första hjälpen vi elolyckor.

Elsäkerhet vid arbete Produktions och underhållspersonal
Elsäkerhet vid arbete Produktions och underhållspersonal desktop
eLearning - För dig utan elrelaterade arbetsuppgifter

Elsäkerhet vid arbete - Produktions- och underhållspersonal

En elsäkerhetskurs för personal som ska utföra enklare driftuppgifter såsom byte av säkringar och återställning av skydd i elinstallationer eller utföra icke-elektriskt arbete i närheten av elektriska installationer.

Kursen gör det möjligt för instruerad personal att uppfatta risker och undvika elektriska faror. Det kommer att bidra till att öka säkerheten för dig och dina kollegor så att du får en säker arbetsplats utan skador. I webbkursen ingår även Första hjälpen vid elskador.

eLearning - För dig utan elrelaterade arbetsuppgifter

Elsäkerhet vid arbete - Produktions- och underhållspersonal

En elsäkerhetskurs för personal som ska utföra enklare driftuppgifter såsom byte av säkringar och återställning av skydd i elinstallationer eller utföra icke-elektriskt arbete i närheten av elektriska installationer.

Kursen gör det möjligt för instruerad personal att uppfatta risker och undvika elektriska faror. Det kommer att bidra till att öka säkerheten för dig och dina kollegor så att du får en säker arbetsplats utan skador. I webbkursen ingår även Första hjälpen vid elskador.

Klassrumkurs

Elsäkerhet vid arbete desktop
Elsäkerhet vid arbete
Lärarledd endagsutbildning

Elsäkerhet vid arbete

Kursen vänder sig till alla de som ska arbeta där det finns en elektrisk fara, både fackkunniga och lekmän. Det kan till exempel vara elektriker, vaktmästare, arbetsledare inom fastighet, industri-, gruv- och distributionsanläggningar.

Kursen ges både som öppna kurstillfällen och företagsanpassad utbildning. Vid företagsanpassad utbildning skräddarsyr vi utbildningen efter er arbetsplats unika behov.

Lärarledd endagsutbildning

Elsäkerhet vid arbete

Kursen vänder sig till alla de som ska arbeta där det finns en elektrisk fara, både fackkunniga och lekmän. Det kan till exempel vara elektriker, vaktmästare, arbetsledare inom fastighet, industri-, gruv- och distributionsanläggningar.

Kursen ges både som öppna kurstillfällen och företagsanpassad utbildning. Vid företagsanpassad utbildning skräddarsyr vi utbildningen efter er arbetsplats unika behov.

Vill du veta mer?

Gå till kontaktformuläret om ni vill veta mer om våra utbildningar
eller kontakta oss på 010-122 18 00 / info@trainor.com