90%

av våra elever har jobb inom en månad efter avslutad utbildning

5500

utbildade elektriker sedan 1997

5

olika inriktningar för blivande elektriker

Teknikutbildarna byter namn till Trainor

Teknikutbildarna byter namn till Trainor

Välkommen på livesänd informationsträff

Välkommen på livesänd informationsträff

Går du redan i vår elektrikerskola?

Instrument TRA 02377 1080 Foto Carina Vallin

Automationstekniker

Har du intresse av att arbeta med automatiserad utrustning så finns ett växande behov av kunnig personal med rätt kompetens. Förutom på industrier kan du även arbeta inom fastighetsautomation, med försäljning, service eller konsult inom automationsbranschen.

 • 1,5 år vid heltidsstudier
 • 7 labbveckor på skolan
 • 15% arbetsplatsförlagd undervisning (APL)
Stromlinjer i solnedgang TRA 01380 1080 Foto Tommy Fjelldal

Distributionselektriker

Som distributionselektriker är det ditt uppdrag att se till att elektriciteten som alstras vid kraftverken når fram till sina kunder. En distributionselektriker arbetar med nybyggnation, reparation och underhåll av de elnät som försörjer samhället med elektricitet.

 • 1,5 år vid heltidsstudier
 • 7 labbveckor på skolan
 • 15% arbetsplatsförlagd undervisning (APL)
Bransjebilde Industri TRA 02238 1080 Foto Heidi Storm Middleton

Industrielektriker

Den här utbildningen ger dig kunskaper för att arbeta med styr- och reglerteknik inom industri. Några vanliga arbetsuppgifter är service, underhåll och idrifttagning av el- och automatikutrustningar.

 • 1,5 år vid heltidsstudier
 • 6 labbveckor på skolan
 • 15% arbetsplatsförlagd undervisning (APL)
4

Installationselektriker

Det här är vår bredaste utbildning som ger dig möjlighet till ett varierande jobb. Som installationselektriker arbetar du på nybyggen, hos privatpersoner eller i industrin.

 • 1,5 år vid heltidsstudier
 • 5 labbveckor på skolan
 • 15% arbetsplatsförlagd undervisning (APL)
5

Larm- och säkerhetselektriker

Vill du arbeta med att installera data- och teleutrustningar, inbrotts- och brandlarm eller passersystem så är detta utbildningen du söker.

 • 1,5 år vid heltidsstudier
 • 6 labbveckor på skolan
 • 15% arbetsplatsförlagd undervisning (APL)

Kompetensfabriken

-Du betalar endast halva utbildningskostnaden och har jobb direkt efter utbildningens slut.​

Genom Kompetensfabriken betalar du endast halva utbildningskostnaden och ett bemanningsföretag bekostar resterande del. Efter slutförd utbildning är du garanterad arbete. Visst låter det toppen?​

Kompetensfabriken samarbetar med arbetsgivare i hela Sverige för att matcha utbud och efterfrågan på utbildade elektriker.

Klassrum TRA 02386 1080 Foto Carina Vallin

Är du redo för nästa steg?