ELBAM

Bättre arbetsmiljö för dig som jobbar med el. Vår kurs ELBAM ger dig ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och har fokus på risker och förebyggande insatser som finns i elteknikbranschen.

Den här klassrumskursen har för närvarande inga fasta kursdatum

Kontakta oss om du är intresserad av att köpa den här klassrumskursen så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig!

Kontakta oss

Teknisk information

Kursnamn : ELBAM
Kursmanual : Nej
Typ : Klassrum
Kurslängd: 2 dagar
Språk:Svenska
Leverantör : Trainor

Kursen är en anpassning av Bättre arbetsmiljö (BAM) för elbranschen.

ELBAM - Bättre arbetsmiljö EL. Elbranschens arbetsmiljöutbildning.

Mål

Efter genomförd kurs har du kunskaper om systematiskt arbetsmiljöarbete, samverkan och förebyggande insatser för en bättre arbetsmiljö.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som är chef, arbetsledare, ledande montör, skyddsombud, arbetsmiljöansvarig eller arbetar med arbetsmiljöfrågor inom elbranschen. Kursen är även för dig som utför eller ansvarar för elarbeten inom andra branscher.

Kursen innehåller

  • Regelstruktur och grunderna i Arbetsmiljölagen
  • Ansvar och roller i arbetsmiljöarbetet
  • Uppgiftsfördelning i arbetsmiljöarbetet (Arbetsmiljödelegering)
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM
  • Organisatorisk arbetsmiljö - OSA
  • Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare
  • Riskbedömning, arbetsmiljörisker
  • Mål för arbetsmiljöarbetet
  • Förebyggande arbetsmiljöarbete och praktiska exempel,

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Relaterade kurser: