Första hjälpen vid elolyckor

e7e73cd4-aba8-11ed-95c4-7640e9a86c56_Frstahjlpenvidelolyckor2.jpg
d27dc8e7-ab9c-11ed-9c57-ee8d754cd92e_3189_SE_M0215b.png
d42bee9b-ab9c-11ed-8f73-ee8d754cd92e_3189_SE_M0204a.png
Första hjälpen vid elolyckor ger dig kunskaper du behöver för att veta hur du ska agera i en sådan olyckssituation. En olycka kan uppstå när du minst anar det, den här kursen ska ge dig tillräcklig kunskap så att du vet vad du ska göra om en elolycka inträffar. De flesta eloyckor slutar väl, men att få ström genom kroppen både från hög- och lågspänning kan ge upphov till allvarliga eller livshotande personskador.

Teknisk information

Kursnamn : Första hjälpen vid elolyckor
Kursmanual : Nej
Typ : Webbkurs
Beräknad varaktighet : 30 minuter
Språk: Svenska
Leverantör: Trainor

Systemkrav

Den här kursen kan köras på dator, surfplatta och mobiltelefon. För handhållna enheter rekommenderar vi att du är ansluten till ett trådlöst nätverk. Flash krävs inte för att gå den här kursen.

Den rekommenderade hastigheten på anslutningen är minst 1,5 Mbps. Om du har problem med genomförandet av kursen, rekommenderar vi att du provar webbläsaren Google Chrome.

Mål

Målet med kursen är att deltagaren ska öka sina kunskaper i Första hjälpen vid elskador så att de vet hur de ska agera i en olyckssituation.

Målgrupp

Personer som arbetar i och underhåller elinstallationer, eller hamnar i situationer där elfara finns.

Kursen innehåller

Kroppen är bra på att leda ström och flera organ kan skadas. Både hjärtrytmrubbningar och även hjärtstillestånd kan uppstå vid en elolycka kan de till och med uppkomma flera timmar efter incidenten. Spänningar från 50 volt kan utlösa hjärtstillestånd.

  • När en olycka inträffar
  • Frigörning från spänningsförande material och säkring av olycksplatsen
  • Att föra personer i säkerhet
  • Vad händer i kroppen vid en elolycka?
  • Yttre och inre brännskador
  • Första hjälpen för brännskador vid strömgenomgång
  • Kyl ned brännskadan
  • Ljusbågsskador
  • När ska du be om hjälp?

Relaterade kurser