Riskbedömning av arbetsmiljön

Riskbedömning avser såväl den fysiska som den psykosociala arbetssituationen och utgör grunden i systematiskt arbetsmiljöarbete. I denna kurs tar vi upp olika metoder för att identifiera, bedöma och åtgärda verksamhetens miljörisker. Att förebygga och hantera verksamhetens risker är centralt i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Den här kursen syftar till att belysa och gå igenom hur en riskbedömning av arbetsmiljön rent praktiskt går till. Hur ser metodiken ut? Vilka metoder finns? Hur får jag med alla risker? Hur ska jag värdera dem på ett lämpligt och effektivt sätt?

Den här klassrumskursen har för närvarande inga fasta kursdatum

Kontakta oss om du är intresserad av att köpa den här klassrumskursen så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig!

Kontakta oss

Teknisk information

Kursnamn : Riskbedömning av arbetsmiljön
Kursmanual : Nej
Typ : Klassrum
Kurslängd: 3 dagar
Språk:Svenska
Leverantör : Trainor

Kursen ingår i "Arbetsmiljö för skyddstekniker och arbetsmiljöutvecklare" och kan även läsas fristående.

Mål

Efter utbildningen har deltagaren fått kunskaper i hur du genomför en riskbedömning av arbetsmiljön på den egna arbetsplatsen. Deltagaren har fått genomföra praktikfall och vet vad arbetsmiljölagen säger om riskhantering.

Målgrupp

Ledningsgrupper, chefer, arbetsmiljöingenjörer och skyddsombud.

Kursen innehåller

Under utbildningen blandas teoretiska pass med exempel och praktikfall. Kursen avslutas med frivilligt skriftligt kunskapsprov.

  • Grundläggande riskbegrepp - Faror och risker - Analys och bedömning
  • Krav på riskhantering i lagen - Vad måste minst göras?
  • Vad är en grovanalys och vad är nyttan? - Metodiken – Praktikfall
  • Risker i ledningssystemsperspektiv
  • Metoder för riskanalys
  • Att leda och delta i riskanalyser - De 2 faserna: Förberedelser, Genomförande, Rapportering
  • Mer om arbetsmiljöaspekter - riskkategorier - Att använda aspekterna
  • Arbetsmiljöarbetets lönsamhetspotential

Förkunskaper

Grundläggande arbetsmiljökunskaper.

Relaterade kurser: