Riskbedömning av arbetsmiljön

Riskbedömning avser såväl den fysiska som den psykosociala arbetssituationen och utgör grunden i systematiskt arbetsmiljöarbete. I denna kurs tar vi upp olika metoder för att identifiera, bedöma och åtgärda verksamhetens miljörisker. Att förebygga och hantera verksamhetens risker är centralt i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Den här kursen syftar till att belysa och gå igenom hur en riskbedömning av arbetsmiljön rent praktiskt går till. Hur ser metodiken ut? Vilka metoder finns? Hur får jag med alla risker? Hur ska jag värdera dem på ett lämpligt och effektivt sätt?
Den här klassrumskursen har för närvarande inga fasta kursdatum

Kontakta oss om du är intresserad av att köpa den här klassrumskursen så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig!

Kontakta oss
Typ
Klassrum
Liveföreläsningar med en erfaren instruktör.
Kurslängd
3 dagar
Hur lång tid tar kursen. Se detaljer i kurstabellen.
Språk
SvenskaSvenska
Språket som instruktören kommer att tala under kursen.
Leverantör
Trainor
Vem har tagit fram och ansvarar för innehållet i kursen.

Kursen ingår i "Arbetsmiljö för skyddstekniker och arbetsmiljöutvecklare" och kan även läsas fristående.

Mål

Efter utbildningen har deltagaren fått kunskaper i hur du genomför en riskbedömning av arbetsmiljön på den egna arbetsplatsen. Deltagaren har fått genomföra praktikfall och vet vad arbetsmiljölagen säger om riskhantering.

Målgrupp

Ledningsgrupper, chefer, arbetsmiljöingenjörer och skyddsombud.

Kursen innehåller

Under utbildningen blandas teoretiska pass med exempel och praktikfall. Kursen avslutas med frivilligt skriftligt kunskapsprov.

  • Grundläggande riskbegrepp - Faror och risker - Analys och bedömning
  • Krav på riskhantering i lagen - Vad måste minst göras?
  • Vad är en grovanalys och vad är nyttan? - Metodiken – Praktikfall
  • Risker i ledningssystemsperspektiv
  • Metoder för riskanalys
  • Att leda och delta i riskanalyser - De 2 faserna: Förberedelser, Genomförande, Rapportering
  • Mer om arbetsmiljöaspekter - riskkategorier - Att använda aspekterna
  • Arbetsmiljöarbetets lönsamhetspotential

Förkunskaper

Grundläggande arbetsmiljökunskaper.

Teknisk information

Kursmanual

Nej, kursmanualen ingår inte i denna kurs.

Relaterade kurser

Ladda ner Trainor-appen

Visste du att du kan genomföra dina eLearning-kurser från en mobil eller surfplatta i vår app? Appen är gratis att ladda ner och fungerar även när du inte har någon uppkoppling. Det ger dig flexibilitet att lära var som helst och när som helst.

Trainor App