Policy för behandling av personuppgifter

Välj ett ämne för att lära dig mer om nedan.

EU:s dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR) gäller som lag i Sverige och i övriga länder i EU och EES. GDPR är till för att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av och kontroll över sina personuppgifter.

För Trainor innebär GDPR höga krav på vår personuppgiftsbehandling och hur vi informerar om den. All vår behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Nedan finns en generell beskrivning av hur Trainor behandlar personuppgifter.

Trainor begränsar åtkomsten till våra lärportaler så att endast den personal som jobbar aktivt med utbildningarna och administratörer har tillgång till dem. I de fall känsliga personuppgifter finns är de endast tillgängliga för ansvariga administratörer och förmedlas muntligt till utbildare vid behov. Personuppgifter och framsteg i utbildningen krypteras och pseudonymiseras på servrar där trafiken skyddas med SSL-certifikat.

Trainor Sverige AB är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter i de fall användaren registrerar sig som privatkund. I de fall användarens arbetsgivare registrerar användaren är Trainor Sverige AB personuppgiftsbiträde. Grunden för behandlingen är samtycke från den enskilde användaren – eller från arbetsgivarens ansvariga part – om inte annat anges eller regleras i ett separat formellt avtal.

Användarregistrering

På webbplatsen trainor.se (samt i förekommande fall på tu-academy.se) kan en användare anmäla sig till kurser själv genom att ange namn, födelsedatum och kontaktinformation (e-post och mobiltelefonnummer och i förekommande fall personnummer).

Personuppgifter vi får vid anmälan till kurser används inte för andra ändamål än att administrera kursen och lagra kursframsteg/kursintyg. Personuppgifterna delas aldrig med någon annan part utan en specifik begäran därom. Efter avslutad kurs lagras användarens information i fem (5) år efter att kursens giltighet/kompetens har gått ut, eller tills användaren vill själv vill radera sig från systemet. Personuppgifter som samlas in i samband med beställningar bevaras i minst sju (7) år i enlighet med 7 kap. 2 § i bokföringslagen.

Att fylla i utvärderingar efter avslutad kurs är frivilligt och sker helt anonymt. Om användaren vill ha kontakt med oss efter genomförd kurs skickar hen ett e-postmeddelande till Trainors användarsupport, som kommer att skapa ett ärende som följs upp med användaren. Supportärendet kommer inte att länkas till användaren, men har en referens till hens e-postadress.

Kundregistrering

Ett företag kan registrera sig som företag på Trainor.se och sedan registrera sina anställda och anmäla dem till kurser. I dessa fall är företaget personuppgiftsansvarigt och Trainor agerar personuppgiftsbiträde för företagets räkning. Trainor erbjuder och uppmuntrar dig att underteckna ett databehandlingsavtal som reglerar användning, lagring och hantering av personuppgifter. Databehandlingsavtalet finns att ladda ned på Mitt Företag på Trainor.se.

Uttryckligt samtycke kommer fortfarande att begäras från både företagsrepresentanten och slutanvändaren.

Sökningar

Trainor Sverige AB lagrar information om vilka sökord användare använder på våra webbplatser i Google Analytics. Syftet med lagringen är att göra vårt informationserbjudande bättre. Sökanvändningsmönstret lagras i aggregerad form. Endast söktermen sparas och kan inte länkas till annan information om användaren, till exempel IP-adresser.

Användning av kakor (cookies)

Kakor används vid drift och presentation av data från webbplatser. Kakor som vi använder kan innehålla information om språkkod för språk som valts av användaren. Det kan finnas kakor med information som stöder information om lastbalansering av systemet så att alla användare säkerställs bästa möjliga upplevelse. För tjänster som kräver inloggning eller sökning kan kakor användas för att säkerställa att tjänsten presenterar data för rätt mottagare.