- En utbildning på distans

Auktoriserad elinstallatör, AL - Lågspänning

Det här är en flexibel utbildning. Det betyder att du kan genomföra utbildningen i din egen takt. Du kommunicerar med våra lärare via utbildningsportalen, telefon och e-mail. Teoretiska prov görs hemifrån på dator efter dina inlämningsuppgifter blivit godkända. Utbildningen genomförs i vårt dotterbolag Distansias utbildningsportal.

Det ingår en preparandkurs kostnadsfritt i din utbildning. Den frivilliga kursen ger dig bland annat möjlighet att repetera matematik genom förinspelade filmer. OBS! Vi har förinspelade avsnitt på samtliga kursdelar, exempelvis matematiken, som visar tydligt och överskådligt hur du räknar på olika uppgifter.


Det är endast en obligatorisk praktikdag och den görs tillsammans i grupp när du är klar med teorin. Den dagen bestäms löpande med ett deltagarantal om minimum 8 st. Praktikdagen kan genomföras i Göteborg - Stockholm - Sundsvall och bestäms löpande i det upptagningsområde och nära stad där flest deltagare är klara samtidigt.

Dutt2

Boka din utbildning

Utbildningen till Auktoriserad elinstallatör läser du i din egen takt. Vanligtvis tar utbildningen cirka 5 månader att genomföra om du avsätter av två kvällar i veckan.

Trainor erbjuder möjligheten att delbetala din utbildning räntefritt i upp till 15 månader, för mer information kontakta oss, tel. 010-122 18 00. Vid anmälan faktureras 6000 kr och därefter 1587 kr i månaden vid 15 tillfällen (exkl. moms).

Pris

29 800 SEK exkl.moms

Delbetala räntefritt i upp till 15 månader

- Så går det till

Auktoriserad elinstallatör, A - Högspänning

Trainors utbildningskoncept bygger på en kombination av livesända föreläsningar och lärarledda träffar med laborationer. Utbildningen Auktoriserad Elinstallatör, A - Högspänning pågår under 6 veckor med en laborationsträff i Solna eller Sundsvall.

Utbildningen riktar sig till dig som redan har Auktorisation AL och ger dig möjlighet att söka fullständig auktorisation för låg- och högspänningsanläggningar.


Varför läsa till Auktoriserad elinstallatör?

Eftersom elinstallatör är ett reglerat yrke behöver du ansöka om en auktorisation hos Elsäkerhetsverket för att få arbeta som det. Varje Installationsföretag behöver en Elinstallatör för regelefterlevnad och varje elinstallatör behöver både utbildning och praktisk erfarenhet av yrket.

Varje installationsföretag behöver dessutom ett egenkontrollprogram som utformas och kontrolleras tillsammans med Elinstallatören, men det är ledningens ansvar att egenkontrollprogrammet följs.

Elsäkerhet vid arbete

Förkunskapskrav

Fullständig gymnasieutbildning inom elprogrammet installation, alternativt motsvarande kunskaper samt minst två års praktisk erfarenhet som elektriker.

Kursmoment - Auktorisation, AL

  • Regler och standarder
  • Anläggningar för produktion och överföring av el samt industriella anläggningar
  • Elinstallationer i byggnader
  • Elmaskiner

Kursmoment - Auktorisation, A

  • Ställverk
  • Kablage
  • Kompensering av kapacativa jordfelsströmmar
  • Direktjordade högspänningsanläggningar över 100 kV
  • Kontrollanläggningar
Thisisengineering raeng M Nv Kw S Okug unsplash

Så ansöker du om auktorisation

Ansökan gör du genom Elsäkerhetsverkets e-tjänst. Där bifogas både utbildningsintyget som du får efter din utbildning i Auktorisation A eller AL samt ett erfarenhetsintyg. Kraven på erfarenhet skiljer sig mellan de olika auktorisationerna och även om den praktiska erfarenheten inhämtades före eller efter den 1 juli 2017 när den senaste Elsäkerhetslagen infördes. Läs mer hos Elsäkerhetsverket om praktiskt erfarenhet.

Vill du veta mer? Kontakta oss!