Varför läsa till Auktoriserad elinstallatör?

Eftersom elinstallatör är ett reglerat yrke behöver du ansöka om en auktorisation hos Elsäkerhetsverket för att få arbeta som det. Varje Installationsföretag behöver en Elinstallatör för regelefterlevnad och varje elinstallatör behöver både utbildning och praktisk erfarenhet av yrket.

Varje installationsföretag behöver dessutom ett egenkontrollprogram som utformas och kontrolleras tillsammans med Elinstallatören, men det är ledningens ansvar att egenkontrollprogrammet följs.

- Så går det till

Auktoriserad elinstallatör

Trainor erbjuder två utbildningar för den som vill bli Auktoriserad elinstallatör: A för högspänningsanläggningar och AL för lågspänningsanläggningar. Notera att du måste ha blivit godkänd utbildning i AL, lågspänning, innan du får påbörja högspänningsutbildningen.

Trainors utbildningskoncept bygger på en kombination av livesända föreläsningar och lärarledda träffar med laborationer. Utbildningen Auktoriserad Elinstallatör AL pågår under 18 veckor och består av totalt 25 timmar livesända föreläsningar i 16 veckor samt 3 träffar med laborationer i våra lokaler i Solna eller Sundsvall.

Auktorisation A pågår under 6 veckor med en laborationsträff i Solna eller Sundsvall.

Från och med 2023 kommer vi att uppdatera vårt upplägg med laborationstillfällen i Luleå och Göteborg. Dessutom kommer deltagarna få tillgång till uppdaterat material som inspelade föreläsningar, självtester och ett uppdaterat supportsystem.

Elsäkerhet vid arbete

Förkunskapskrav

Fullständig gymnasieutbildning inom elprogrammet installation, alternativt motsvarande kunskaper samt minst två års praktisk erfarenhet som elektriker.

Kursmoment - Auktorisation, AL

  • Regler och standarder
  • Anläggningar för produktion och överföring av el samt industriella anläggningar
  • Elinstallationer i byggnader
  • Elmaskiner

Kursmoment - Auktorisation, A

  • Ställverk
  • Kablage
  • Kompensering av kapacativa jordfelsströmmar
  • Direktjordade högspänningsanläggningar över 100 kV
  • Kontrollanläggningar
Thisisengineering raeng M Nv Kw S Okug unsplash

Så ansöker du om auktorisation

Ansökan gör du genom Elsäkerhetsverkets e-tjänst. Där bifogas både utbildningsintyget som du får efter din utbildning i Auktorisation A eller AL samt ett erfarenhetsintyg. Kraven på erfarenhet skiljer sig mellan de olika auktorisationerna och även om den praktiska erfarenheten inhämtades före eller efter den 1 juli 2017 när den senaste Elsäkerhetslagen infördes. Läs mer hos Elsäkerhetsverket om praktiskt erfarenhet.

Vill du veta mer? Kontakta oss!