Arbetsmiljö - Revision

Bra internrevisioner kan förebygga ohälsa på arbetsplatsen, minska risken för onödiga arbetsmiljöbelastningar eller rädda liv. Bra internrevisioner kan också leda till att vi organiserar oss bättre, att vi får tydligare roller och ansvar, eller att vi blir bättre på att bli bättre. Med vår webbkurs lär dig hur du reviderar en verksamhets arbetsmiljöarbete med fokus på ISO 45001. Arbetsmiljörevision är ett strategiskt verktyg vars resultat intresserar och guidar den högsta ledningen i deras beslut och prioriteringar. Med det här synsättet vill vi motivera dig och din organisation att skapa förutsättningar för en hållbar framgång.

Teknisk information

Kursnamn : Arbetsmiljö - Revision
Kursmanual : Nej
Typ : Webbkurs
Beräknad varaktighet : 2 timmar
Språk: Svenska
Leverantör: Trainor

Systemkrav

Den här kursen kan köras på dator, surfplatta och mobiltelefon. För handhållna enheter rekommenderar vi att du är ansluten till ett trådlöst nätverk. Flash krävs inte för att gå den här kursen.

Den rekommenderade hastigheten på anslutningen är minst 1,5 Mbps. Om du har problem med genomförandet av kursen, rekommenderar vi att du provar webbläsaren Google Chrome.

Det här är en fristående kurs i vår serie av webbkurser som handlar om din arbetsmiljö. Gemensamt för kurserna är att du kan välja om du vill läsa kursen via trainor.se (här finns texter, bilder och intervjuer med vår arbetsmiljöexpert samt kunskapstest). Eller så kan du lyssna på hela kursen i vår podd "Heja arbetsmiljön" (som finns där poddar finns) när du promenerar, kör bil eller ligger i hängmattan.

Trainor är godkänd utbildningsanordnare av AFA Försäkring - Läs mer här om hur du söker stöd för din arbetsmiljöutbildning.

Mål

Efter kursen har du insikt om hur det är att medverka i arbetsmiljörevisioner. Du kan planera och genomföra effektiva interna revisionsprogram som möter kraven i ISO 45001 och AFS 2001:1. Du har också kännedom om hur det går till när Arbetsmiljöverket gör en inspektion.

Målgrupp

Chefer, arbetsledare, skyddsombud, arbetsmiljösamordnare och alla som är intresserade av arbetsmiljö och arbetsmiljörevisioner.

Kursen innehåller

I utbildningen lär du vad en revision är, varför man gör interna revisioner och vilka som bör ingå i revisionsteamet. Utbildningen innehåller även tips för dig som har rollen som internrevisor, de principer internrevisorn bör jobba enligt och det bästa med att vara internrevisor!

  • Revision - vad och varför?
  • Revisionsprogram - hur?
  • Rollen som internrevisor
  • Revisionsmetodik enligt ISO 19011
  • Revisionens faser - Före, under, efter
  • Inspektion av Arbetsmiljöverket

Relaterade kurser