Safe behavior in hazardous areas desktop
Safe behavior in hazardous areas

Säkert beteende i ATEX-miljöer

Vad säger AFS 2003:3 "Arbete i explosionsfarlig miljö" om utbildning

Arbetsmiljöverkets föreskrifter säger att arbetsgivaren är skyldig att se till så att den som vistas i explosionsfarlig miljö eller utför arbete som kan påverka explosionssäkerheten ska ha utbildning i, och kunskaper om, explosionsrisker och skyddsåtgärder. Läs mer om AFS 2003:3 här!

Utbildningskravet gäller alla såväl drift-, underhålls-, städpersonal som tillfälliga besökare och entreprenörer. För tillfälliga besökare kan en kortare säkerhetsgenomgång vara tillräckligt om de har en ledsagare med sig.

Illustration Image Hands at work Spark

Trainors kurser inom ATEX och IECEx

Trainor erbjuder flera utbildningar inom ATEX och IECEx. Från bredare kurser som behandlar ATEX-direktivet till utförandekurser som berör yrkesroller och säkert beteende i explosiva atmosfärer.

Kurserna som behandlar direktivet är dels vår lärarledda ATEX - Grund som finns tillgänglig antingen som företagsförlagd utbildning, anpassad för er arbetsplats eller som ett öppet kurstillfälle (livesänt eller på plats i våra lokaler) där kursdeltagare från olika arbetsplatser får dela och diskutera sina erfarenheter. Vår andra breda kurs, ATEX - Grund, är textbaserad e-learning som ger kunskaper om kraven på arbetssäkerhet som ställs i riskområden, regler och föreskrifter, samt hur du uppfyller kraven genom att följa standarder och handböcker.

ATEX för elektriker - Grundläggande, IECEx och ATEX märkning av elektrisk utrustning och Explosionsfarliga områden - Säkert beteende baseras alla på ATEX-direktivet men kurserna fokuserar på beteende, säkerhet och förståelse för arbetsmetoder och risker snarare än standarder och paragrafer. Kurserna är animerade och pedagogiskt utformade att situationer och händelser som kan vara svåra att förmedla i text.

Illustration Image Hands at work Spark desktop

Våra ATEX-utbildningar

Atex grund

ATEX - Grund

ATEX Grund ger djupare kunskaper om de krav på arbetssäkerhet som ställs i riskområden med explosiv atmosfär.

Klassrum
1 dag

ATEX

ATEX - Grund

I kursen förklarar vi innebörden av reglerna om ”Utrustningar för explosionsfarlig miljö”, enligt utrustningsdirektivet 2014/34/EU.

Webbkurs
4 timmar

ATEX elektriker

ATEX för elektriker

I den här kursen lär du dig att jobba säkert i explosionsfarliga områden där exempelvis gaser eller damm utgör en explosionsrisk.

Webbkurs
6 timmar

ATEX säkert beteende

Explosionsfarliga områden - Säkert beteende

Arbeta tryggt och säkert i Ex-områden. Det finns krav på utbildning i explosionsskydd för alla som går in i ett Ex-område.

Webbkurs
45 minuter

ATEX märkning

IECEx och ATEX-märkning av elektrisk utrustning

Vad betyder egentligen alla bokstäver och tal? Kursen tar upp märkning av Ex-utrustning enligt ATEX-direktivet och IEC-standarden.

Webbkurs
1 timmar

Trainor logo

Vi är elektriker, ingenjörer, tekniska experter, utbildare, utvecklare, animatörer och filmskapare som är engagerade i att skapa en säkrare omvärld.

Tillsammans skapar vi både webbkurser och lärarledda utbildningar för din säkerhets skull. Våra kärnområden är elsäkerhet och arbetsmiljö eftersom vi vet att den viktigaste delen av varje arbetsdag är när du kommer hem.

Ex grunnleggende navngi meg TRA 02690 1080 Foto Line Aspheim

Ta din säkerhetsträning till en ny nivå

ATEX/IECEx-utbildningen från Trainor är ett klokt val för alla som arbetar i farliga områden.

Banbrytande eLearning

Flera av våra eLearning-kurser är framtagna i spelmotorn Unreal vilket ger våra kurser en unik pedagogisk fördel.
Det innebär att vi kan visa och illustrera händelser och situationer på ett sätt som textbaserade webbkurser inte kan.

Banbrytande eLearning

Flera av våra eLearning-kurser är framtagna i spelmotorn Unreal vilket ger våra kurser en unik pedagogisk fördel. Det innebär att vi kan visa och illustrera händelser och situationer på ett sätt som textbaserade webbkurser inte kan.

Nyskapande

Lärande som kombinerar film, bild, ljud och text för en djupare förståelse med pedagogiskt material som engagerar.

Hög kvalitet

Våra kurser är framtagna av Trainors experter och kvalitetsgranskade av externa sakkunniga. Av proffs, för proffs.

Flexibelt

Kurserna kan du pausa och återuppta när du vill. Utbildning på dina villkor när och där det passar dig.

Tillgängligt

Oavsett studievana, läs- och skrivsvårigheter eller språkkunskaper, är våra kurser designade för att göra inlärning tillgängligt för alla.

Vill du veta mer?

Kontakta oss om du behöver mer information om våra kurser
eller vill veta om det passar dig eller ditt företag.