ATEX-utbildningar

En ATEX-utbildning är ett steg mot en säkrare och mer effektiv arbetsmiljö på arbetsplatser där explosiva atmosfärer förekommer. Trainors ATEX-utbildningar är designade för att ge dig de nödvändiga kunskaperna och färdigheterna för att förstå, förebygga och hantera risker i atexmiljöer.

ATEX-direktivet är en EU-standard som reglerar användningen av utrustning och skyddsåtgärder i explosiva atmosfärer. Genom att läsa en ATEX-utbildning kommer du att vara väl förtrogen med lagarna och reglerna i direktivet.

Ex grunnleggende navngi meg TRA 02690 1080 Foto Line Aspheim

Trainors kurser inom ATEX och IECEx

Trainor erbjuder flera utbildningar inom ATEX och IECEx. Från bredare kurser som behandlar ATEX-direktivet till utförandekurser som berör yrkesroller och säkert beteende i explosiva atmosfärer.

Kurserna som behandlar direktivet är dels vår lärarledda ATEX grund som finns tillgänglig antingen som företagsförlagd utbildning, anpassad för er arbetsplats eller som ett öppet kurstillfälle (livesänt eller på plats i våra lokaler) där kursdeltagare från olika arbetsplatser får dela och diskutera sina erfarenheter. Vår andra breda kurs, ATEX, är textbaserad e-learning som ger kunskaper om kraven på arbetssäkerhet som ställs i riskområden, regler och föreskrifter, samt hur du uppfyller kraven genom att följa standarder och handböcker.

ATEX för elektriker - Grundläggande, IECEx och ATEX märkning av elektrisk utrustning och ATEX - Säkert beteende baseras alla på ATEX-direktivet men kurserna fokuserar på beteende, säkerhet och förståelse för arbetsmetoder och risker snarare än standarder och paragrafer. Kurserna är animerade och pedagogiskt utformade att situationer och händelser som kan vara svåra att förmedla i text.

Atex webb
Atex grund

ATEX Grund

ATEX Grund ger djupare kunskaper om de krav på arbetssäkerhet som ställs i riskområden med explosiv atmosfär.

Lärarledd kurs
1 dag

ATEX

ATEX

I kursen förklarar vi innebörden av reglerna om ”Utrustningar för explosionsfarlig miljö”, enligt utrustningsdirektivet 2014/34/EU

E-learning
4 timmar

Trainor logo

Vi är elektriker, ingenjörer, tekniska experter, utbildare, utvecklare, animatörer och filmskapare som är engagerade i att skapa en säkrare omvärld.

Tillsammans skapar vi både webbkurser och lärarledda utbildningar för din säkerhets skull. Våra kärnområden är elsäkerhet och arbetsmiljö eftersom vi vet att den viktigaste delen av varje arbetsdag är när du kommer hem.

ATEX elektriker

ATEX för elektriker

I den här kursen lär du dig att jobba säkert i explosionsfarliga områden där exempelvis gaser eller damm utgör en explosionsrisk.

E-learning
6 timmar

ATEX säkert beteende

ATEX - Säkert beteende

Arbeta tryggt och säkert i Ex-områden. Det finns krav på utbildning i explosionsskydd för alla som går in i ett Ex-område.

E-learning
1 timme

ATEX märkning

IECEx och ATEX-märkning av elektrisk utrustning

Vad betyder egentligen alla bokstäver och tal? Kursen tar upp märkning av Ex-utrustning enligt ATEX-direktivet och IEC-standarden.

E-learning
1 timme

Ex grunnleggende navngi meg TRA 02690 1080 Foto Line Aspheim

E-learning by Trainor

Flera av Trainors webbkurser är framtagna i spelmotorn Unreal - Det ger våra kurser en unik pedagogisk fördel. Vi kan visa och illustrera händelser och situationer på ett sätt som textbaserad e-learning inte kan.

Nyskapande

Inlärning som kombinerar film, bild, ljud och text för en djupare förståelse med pedagogiskt material som engagerar.

Kvalitet

Våra kurser är framtagna av Trainors experter och kvalitetsgranskade av externa sakkunniga. Av fackfolk, för fackfolk.

Flexibilitet

Kurserna kan du pausa och återuppta när du vill. Utbildning på dina villkor när och där det passar dig.

Tillgänglighet

Oavsett om du har studievana, läs- och skrivsvårigheter eller svenska som andraspråk, är våra kurser designade för att göra inlärning tillgängligt för alla.

Jag vill veta mer

Kontakta oss om du behöver mer information om kurserna eller vill veta om den passar dig eller ditt företag.