Kurskatalog

Utbildning för fackfolk

Kurskalender

Typ

  • Språk

  • Bransch

  • Region

  • Kursleverantörer

Kurskalender
WebbkursSpråkPris
ATEX
kr 3 900:-
ATEX för elektriker – Grundläggande
kr 7 200:-
Arbete på väg, steg 1.1
kr 690:-
Arbete på väg, steg 1.1, 1.2 och 1.3
kr 1 950:-
Arbetsmiljö - Lagar och regler
kr 1 300:-
Arbetsmiljö - OSA
kr 1 300:-
Arbetsmiljö - Revision
kr 1 300:-
Arbetsmiljö - SAM
kr 1 300:-
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U
kr 3 600:-
Electric arc hazards - an introduction
kr 550:-
Elinstallationsreglerna, utgåva 4 – Nyheter
kr 1 690:-
Elsäkerhet på bygg- och anläggningsplatser
kr 550:-
Elsäkerhet vid arbete - Industri, hög- och lågspänning
kr 1 690:-
Elsäkerhet vid arbete - Installation
kr 1 690:-
Elsäkerhet vid arbete - Produktions- och underhållspersonal
kr 1 290:-
Elsäkerhet vid arbete - Säkerhetstekniker
kr 1 290:-
Explosionsfarliga områden - Säkert beteende
kr 1 290:-
Första hjälpen vid elolyckor
kr 390:-
Första hjälpen vid skador och olyckor
kr 390:-
IECEx och ATEX-märkning av elektrisk utrustning
kr 990:-
Instructed Person
kr 1 890:-
KFI - Kontroll före idrifttagning
kr 2 700:-
Operation of electrical installations
kr 1 690:-
Pannoperatörsutbildning, kategori 1-4
kr 1 900:-
Pannoperatörsutbildning, kategori 3-4
kr 1 900:-
Röjningsarbete i ledningsgata och arbete nära kraftledningar
kr 990:-
Samordningsansvar
kr 1 980:-
Skilled - repetition
kr 1 890:-
Slutna utrymmen
kr 1 980:-
Tillträde till elektriska anläggningar
kr 550:-
Waterways
kr 1 890:-
Work Environment for Managers and HSE officers
kr 3 900:-
KlassrumSpråkPris
ATEX Grund
kr 7 500:-
Arbete med spänning
kr 6 200:-
Arbetsmiljö för skyddstekniker och arbetsmiljöutvecklare
kr 89 000:-
Arbetsmiljöansvar
kr 6 900:-
Arbetsmiljörevision
kr 18 900:-
Auktoriserad Elinstallatör A - Högspänning
kr 14 000:-
Auktoriserad Elinstallatör, AL – Lågspänning
kr 29 800:-
BAS-P och BAS-U certifieringstentamen
kr 1 900:-
Begränsad Auktorisation B
kr 14 900:-
Brandfarliga Heta Arbeten
kr 2 900:-
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U – Två dagar
kr 9 500:-
Bättre arbetsmiljö (BAM)
kr 10 900:-
Certifierad mätarmontör
kr 15 900:-
Construction Work Environment Coordinator BAS-P/BAS-U
kr 4 900:-
D-HLR: Hjärt- och lungräddning med defibrillator
kr 3 900:-
EBR Kabelförläggning
kr 5 600:-
ELBAM
kr 10 900:-
ELBAM - repetition
kr 6 900:-
ESA 19 Skilled - Repetition
kr 5 890:-
ESA 19 Skilled – Basic
kr 9 800:-
ESA Industri och Installation
kr 5 890:-
ESA Instructed person
kr 5 890:-
ESA Röj
kr 5 890:-
ESA Waterways
kr 5 890:-
El för mekaniker
kr 28 000:-
Elinstallationsreglerna
kr 4 850:-
Elinstallationsreglerna anpassade för eldistribution
kr 5 890:-
Elsäkerhet i praktiken
kr 5 890:-
Elsäkerhet och grundläggande ellära för underhållspersonal
kr 5 890:-
Elsäkerhet vid arbete
kr 5 890:-
Elsäkerhet vid arbete - EvA
kr 6 140:-
Elsäkerhet vid fastighetsunderhåll
kr 5 890:-
Elsäkerhetsledare
kr 5 890:-
Elsäkerhetsledare för icke-elektriskt arbete
kr 5 890:-
Entreprenadjuridik fördjupning
kr 6 900:-
Entreprenadjuridik grunder
kr 6 900:-
Fallskydd
kr 6 400:-
Fastighetsautomation i praktiken
kr 12 500:-
Fysisk arbetsmiljö
kr 18 000:-
Första hjälpen vid elskada med HLR
kr 3 900:-
Grundläggande ellära med mätövningar
kr 12 500:-
Grundorsaksanalys
kr 7 600:-
Heta Arbeten
kr 3 400:-
Instruerad person vid motorbyte
kr 5 890:-
KFI - Kontroll före idrifttagning med inriktning gatubelysning
kr 5 890:-
KFI – Kontroll före idrifttagning
kr 5 890:-
KFI – Kontroll före idrifttagning med inriktning eldistribution
kr 5 890:-
Kemiska arbetsmiljörisker
kr 6 900:-
Krafttransformatorer
kr 14 800:-
Likströmssystem och UPS-anläggningar
kr 14 800:-
Mobila arbetsplattformar
kr 3 500:-
Mät- och reglerteknik
kr 19 500:-
Mätteknik
kr 12 900:-
Nedtagning av nödställd i stolpe
kr 5 890:-
Omprov - Certifierad mätarmontör
kr 1 900:-
Organisatorisk och social arbetsmiljö - OSA
kr 18 000:-
PLC-system grundkurs
kr 19 800:-
Pannoperatör - Certifieringstentamen
kr 1 900:-
Pannoperatör i praktiken
kr 19 900:-
Preparandkurs inför EFNMS-certifiering
kr 12 900:-
Reglerteknik
kr 18 800:-
Reläskydd – Grundutbildning
kr 14 800:-
Riskbedömning av arbetsmiljön
kr 18 000:-
Samordningsansvar
kr 6 900:-
Setting up scaffolding up to 9 meters height
kr 6 400:-
Smarta elnät och utveckling av lokalnät
kr 14 800:-
Styrteknik
kr 13 900:-
Systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM
kr 17 900:-
Säkerhetskultur och engagemang för arbetsmiljö
kr 17 900:-
Utredningsmetodik - efter olycka eller tillbud
kr 17 900:-
Validering av elektriker
kr 14 900:-
KursprogramSpråkPris
Värdeskapande Underhåll
kr 60 000:-

Vill du ha mer information?