Första hjälpen vid skador och olyckor

9d240807-ab9e-11ed-acc5-ee8d754cd92e_MicrosoftTeamsimage16.png
9e25c0c7-ab9e-11ed-84c6-ee8d754cd92e_3189_SE_M0104a.png
Utbildning i första hjälpen är en del av säkerheten på arbetsplatsen. När det sker en olycka på arbetsplatsen måste det finnas kunniga personer som snabbt kan agera och ta hand om de skadade. Ju större arbetsplats och risknivå desto fler personer behöver ha utbildning. Med vår webbkurs lär du dig grundläggande första hjälpen, så att du vet hur du ska agera vid en olycka och kan ge livräddande första hjälpen i livshotande situationer. För att hålla kunskaperna aktuella bör utbildningen repeteras regelbundet.

Teknisk information

Kursnamn : Första hjälpen vid skador och olyckor
Kursmanual : Nej
Typ : Webbkurs
Beräknad varaktighet : 30 minuter
Språk: Svenska
Leverantör: Trainor

Systemkrav

Den här kursen kan köras på dator, surfplatta och mobiltelefon. För handhållna enheter rekommenderar vi att du är ansluten till ett trådlöst nätverk. Flash krävs inte för att gå den här kursen.

Den rekommenderade hastigheten på anslutningen är minst 1,5 Mbps. Om du har problem med genomförandet av kursen, rekommenderar vi att du provar webbläsaren Google Chrome.

HLR-rådet rekommenderar årlig repetition av kunskaperna.

Mål

Öka din första hjälpen-kompetens vid skador och olyckor, så att du vet hur du ska agera vid en olycka och kan ge livräddande första hjälpen i olika livshotande situationer.

Målgrupp

Alla som behöver grundläggande första hjälpen-utbildning.

Kursen innehåller

Du kommer att få nödvändig teoretisk utbildning för att kunna utföra första hjälpen vid skador och olyckor. För att du ska känna dig trygg och säker att ge rätt första hjälpen måste du - utöver denna teoretiska kurs - få övning i HLR (hjärt- lungräddning).
Ur kursinnehållet:

  • Beteende- och krisbedömning av den skadade personen
  • Stressreaktion
  • HLR
  • Blödning
  • Frakturer

Regelverk

Utbildningens innehåll uppfyller Arbetsmiljölagstiftningens grundkrav i första hjälpen som beskrivs i AFS 1999:7.

Relaterade kurser