Systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM

Kursen ger dig kunskaper och stöd för att du ska kunna införa och arbeta med Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). I kursen tittar vi även på skillnader och likheter mellan ledningssystem ISO 45001:1 och den svenska AFS 2001:1 (SAM).

Den här klassrumskursen har för närvarande inga fasta kursdatum

Kontakta oss om du är intresserad av att köpa den här klassrumskursen så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig!

Kontakta oss
Typ
Klassrum
Liveföreläsningar med en erfaren instruktör.
Kurslängd
3 dagar
Hur lång tid tar kursen. Se detaljer i kurstabellen.
Språk
SvenskaSvenska
Språket som instruktören kommer att tala under kursen.
Leverantör
Trainor
Vem har tagit fram och ansvarar för innehållet i kursen.

Vid företagsförlagd utbildning kan både tidsomfång och innehåll anpassas efter era behov.

Mål

Vi vill att du efter utbildningen ska ha metodik, mod, och engagemang för att kunna leda och utveckla ett framgångsrikt ledningssystem som uppfyller kraven i ISO 45001:2018 och svenska SAM - AFS 2001:1.

Målgrupp

Alla som har en ledande befattning och arbetar med arbetsmiljöfrågor eller ansvarar för att arbetsmiljölagen följs. Arbetsmiljöchefer, arbetsmiljösamordnare, arbetsmiljö- och skyddsingenjörer, arbetsledare, skyddsombud, arbetsmiljöarbete, chefer med flera. Utbildningen är också intressant för företag som vill integrera arbetsmiljöfrågorna i sitt ledningssystem för kvalitet och miljö, t ex rollerna miljö- och kvalitetsansvariga.

Kursen innehåller

Kursen beskriver hur man inför och arbetar med ett ledningssystem som motsvarar ISO 45001 och svenska AFS 2001:1 (Systematiskt arbetsmiljöarbete – SAM). Tillsammans går vi igenom praktikfall blandat med teori och hur ni på ett effektivt sätt systematiserar arbetsmiljöarbetet. I kursen beskrivs hur ett effektivt arbetsmiljöarbete läggs upp beroende på en verksamhets omfattning och de risker som finns, genom att exempelvis införa dokumenterade rutiner i verksamheten.

 • Vad och varför arbetsmiljö?
 • Arbetsmiljöns tre delar: fysisk, organisatorisk och social
 • Skillnaden ledningssystem och ISO-standarder
 • Jämförelse mellan ISO 45001 och AFS 2001:1
 • Jämförelse mellan ISO 45001 och ISO 9001 och ISO 14001
 • Rollen som arbetsmiljösamordnare
 • Genomgång och tolkning av kraven i ISO 45001 (Kapitel 4: Våra förutsättningar | Kapitel 5: Ledarskap och arbetstagares medverkan | Kapitel 6: Planering av verksamheten | Kapitel 7: Stöd | Kapitel 8: Verksamheten | Kapitel 9: Utvärdering av prestanda | Kapitel 10: Förbättringar)

  Flertalet övningar och reflektioner, exempelvis:
 • Våra utmaningar och krav inom arbetsmiljö
 • Vad måste chefer göra själva och vad kan man delegera?
 • Uppgiftsfördelning på rätt sätt
 • Kopplingen mellan policy, mål och planer samt aspekter
 • Skillnaden mellan fara och risk
 • Att minska risker
 • Att utreda olyckor och tillbud
 • Vilka är våra friskfaktorer

Kursen avslutas med ett skriftligt kunskapsprov.

Regelverk

Den internationella standarden för arbetsmiljöledning: ISO 45001:2018, Systematiskt arbetsmiljöarbete: AFS 2001:1

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Teknisk information

Kursmanual

Nej, kursmanualen ingår inte i denna kurs.

Relaterade kurser
Ladda ner Trainor-appen

Visste du att du kan genomföra dina eLearning-kurser från en mobil eller surfplatta i vår app? Appen är gratis att ladda ner och fungerar även när du inte har någon uppkoppling. Det ger dig flexibilitet att lära var som helst och när som helst.

Trainor App