Kurskatalog

Utbildning för fackfolk

Kurskalender

Typ

  • Språk

  • Bransch

  • Region

  • Kursleverantörer

Kurskalender

Aktiva filter:

Webbkurs
WebbkursSpråkPris
ATEX
kr 3 900:-
Arbete på väg, steg 1.1
kr 690:-
Arbete på väg, steg 1.1, 1.2 och 1.3
kr 1 950:-
Arbetsmiljö - Lagar och regler
kr 1 300:-
Arbetsmiljö - OSA
kr 1 300:-
Arbetsmiljö - Revision
kr 1 300:-
Arbetsmiljö - SAM
kr 1 300:-
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U
kr 3 600:-
Electric arc hazards - an introduction
kr 550:-
Elinstallationsreglerna, utgåva 4 – Nyheter
kr 1 690:-
Elsäkerhet på bygg- och anläggningsplatser
kr 550:-
Elsäkerhet vid arbete - Industri, hög- och lågspänning
kr 1 690:-
Elsäkerhet vid arbete - Installation
kr 1 690:-
Elsäkerhet vid arbete - Produktions- och underhållspersonal
kr 1 290:-
Elsäkerhet vid arbete - Säkerhetstekniker
kr 1 290:-
Explosionsfarliga områden - Säkert beteende
kr 1 290:-
Första hjälpen vid elolyckor
kr 390:-
Första hjälpen vid skador och olyckor
kr 390:-
IECEx och ATEX-märkning av elektrisk utrustning
kr 990:-
Instructed Person
kr 1 890:-
KFI - Kontroll före idrifttagning
kr 2 700:-
Operation of electrical installations
kr 1 690:-
Pannoperatörsutbildning, kategori 1-4
kr 1 900:-
Pannoperatörsutbildning, kategori 3-4
kr 1 900:-
Röjningsarbete i ledningsgata och arbete nära kraftledningar
kr 990:-
Samordningsansvar
kr 1 980:-
Skilled - repetition
kr 1 890:-
Slutna utrymmen
kr 1 980:-
Tillträde till elektriska anläggningar
kr 550:-
Waterways
kr 1 890:-
Work Environment for Managers and HSE officers
kr 3 900:-

Vill du ha mer information?