Samordningsansvar

Som samordnare på fast drifts-/arbetsställe är du ansvarig för samordningen av arbetsmiljön och ska kunna styrka din kompetens. I den här kursen får du kunskaper om regelverket, rollerna och arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen.

Teknisk information

Kursnamn : Samordningsansvar
Kursmanual : Nej
Typ : Webbkurs
Beräknad varaktighet : 2 timmar
Språk: Svenska
Leverantör: Trainor

Systemkrav

Den här kursen kan köras på dator, surfplatta och mobiltelefon. För handhållna enheter rekommenderar vi att du är ansluten till ett trådlöst nätverk. Flash krävs inte för att gå den här kursen.

Den rekommenderade hastigheten på anslutningen är minst 1,5 Mbps. Om du har problem med genomförandet av kursen, rekommenderar vi att du provar webbläsaren Google Chrome.

Trainor är godkänd utbildningsanordnare av AFA Försäkring - Läs mer här om hur du söker stöd för din arbetsmiljöutbildning.

Mål

Efter genomförd kurs ska du ha grundläggande kunskaper om din roll som samordningsansvarig. Du vet vad samordningsansvar innebär, vilket ansvar den samordningsansvarige har och hur det går till i praktiken.

Målgrupp

Samordningsansvarig, platschef, underhållschef, produktionschef, arbetsledare, uppdragsansvarig, beställare, projektledare, arbetsmiljöingenjör, bolagsjurist, skyddsombud och alla som är intresserade av samordning av arbetsmiljön.

Kursen innehåller

  • Din uppgift som samordningsansvarig
  • Samordning av arbetsmiljön
  • Roller, samordning och ansvar på fasta drift-/arbetsställen
  • Risker i arbetsmiljön
  • Lagar och föreskrifter
    Du lär dig begrepp som arbetsmiljöplan (AMP), riskbedömning, skyddsrond, systematiskt arbetsmiljöarbete och säkerhetskultur.
    När två eller flera företag eller andra arbetsgivare samtidigt arbetar på samma drift-/arbetsställe ska de samarbeta för att ordna säkra arbetsförhållanden. Detta gäller alla slags drift-/arbetsställen. Samordningsansvaret på ett fast drift-/arbetsställe ligger enligt arbetsmiljölagen i första hand på den som råder över arbetsstället. Det företag eller den arbetsgivare som är samordningsansvarig ska se till att skyddsarbetet samordnas.

Kompetens

Inga förkunskapskrav.

Relaterade kurser