Samordningsansvar

Som samordnare på fast drifts-/arbetsställe är du ansvarig för samordningen av arbetsmiljön och ska kunna styrka din kompetens. I den här kursen får du kunskaper om regelverket, rollerna och arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen.

Typ
eLearning
Den mest engagerande eLearning som finns. Direkt till din PC, telefon eller surfplatta.
Beräknad varaktighet
2 timmar
Hur lång tid brukar det ta att genomföra kursen.
Språk
SvenskaSvenska
Talat språk i kursen. Undertexter kan vara tillgängliga på flera språk.
Leverantör
Trainor
Vem har tagit fram och ansvarar för innehållet i kursen.

Mål

Efter genomförd kurs ska du ha grundläggande kunskaper om din roll som samordningsansvarig. Du vet vad samordningsansvar innebär, vilket ansvar den samordningsansvarige har och hur det går till i praktiken.

Målgrupp

Samordningsansvarig, platschef, underhållschef, produktionschef, arbetsledare, uppdragsansvarig, beställare, projektledare, arbetsmiljöingenjör, bolagsjurist, skyddsombud och alla som är intresserade av samordning av arbetsmiljön.

Kursen innehåller

  • Din uppgift som samordningsansvarig
  • Samordning av arbetsmiljön
  • Roller, samordning och ansvar på fasta drift-/arbetsställen
  • Risker i arbetsmiljön
  • Lagar och föreskrifter
    Du lär dig begrepp som arbetsmiljöplan (AMP), riskbedömning, skyddsrond, systematiskt arbetsmiljöarbete och säkerhetskultur.
    När två eller flera företag eller andra arbetsgivare samtidigt arbetar på samma drift-/arbetsställe ska de samarbeta för att ordna säkra arbetsförhållanden. Detta gäller alla slags drift-/arbetsställen. Samordningsansvaret på ett fast drift-/arbetsställe ligger enligt arbetsmiljölagen i första hand på den som råder över arbetsstället. Det företag eller den arbetsgivare som är samordningsansvarig ska se till att skyddsarbetet samordnas.

Förkunskaper

Inga förkunskapskrav.

Teknisk information

Systemkrav

Den här kursen kan köras på dator, surfplatta och mobiltelefon. För handhållna enheter rekommenderar vi att du är ansluten till ett trådlöst nätverk. Flash krävs inte för att gå den här kursen.

Den rekommenderade hastigheten på anslutningen är minst 1,5 Mbps. Om du har problem med genomförandet av kursen, rekommenderar vi att du provar webbläsaren Google Chrome.

Kursmanual

Nej, kursmanualen ingår inte i denna kurs.

Relaterade kurser
Ladda ner Trainor-appen

Visste du att du kan genomföra dina eLearning-kurser från en mobil eller surfplatta i vår app? Appen är gratis att ladda ner och fungerar även när du inte har någon uppkoppling. Det ger dig flexibilitet att lära var som helst och när som helst.

Trainor App