ESA 19 utbildning
Omfattas inte ert företag av ESA men ni behöver elsäkerhetsutbildning?

Vilken ESA-utbildning passar mig?

Trainor erbjuder ett brett utbud av ESA-utbildningar. ESA 19 Fackkunnig riktar sig till dig som är elektriker och kommer att arbeta med elektriska anläggningar. Grundkursen genomförs under två dagar är för dig som inte tidigare gått en ESA-utbildning. Repetitionskursen måste genomföras var tredje år och riktas till den som tidigare har gått en utbildning.

ESA Instruerad person riktar sig till dig som kommer arbeta nära, men inte på, en elektrisk riskkälla.

ESA Vattenvägar vänder sig till dig som som arbetar i och intill kraftstationers och vattenmagasins vattenvägar samt på eller invid rörliga anläggningsdelar.

ESA Röj är för dig som arbetar med röjningsarbete i eller invid en ledningsgata och behöver veta om de risker som finns och undvika de riskkällor som elektricitet innebär under arbete

ESA Industri och Installation riktar sig till arbetsgivare, arbetstagare, såväl tekniker som administratörer som är verksamma inom industri- och installationsföretag.

ESA 19 Fackkunnig rep

ESA 19 Fackkunnig - Repetition

ESA 19 Fackkunnig är en del av ESA som är Energibranschens gemensamma säkerhetsanvisningar för att förebygga skada orsakad av el och en del i föreskriftens krav på utbildning. Ett ESA-certifikat är giltigt i tre år. Den här kursen vänder sig till dig som är elektriker och ska arbeta i eller i närheten av en elanläggning samt är i slutet på ditt certifikats giltighetstid.

Beställ kurs
ESA 19 Fackkunnig grund

ESA 19 Fackkunnig - Grund

Det här är en 2-dagarsutbildning för dig som går ESA fackkunnig för första gången och ger dig kunskaper om hur arbetet ska planeras och organiseras för att kunna utföras säkert enligt Elsäkerhetsanvisningarna (ESA). Kursen behandlar bland annat ansvar, funktioner, planering, riskhantering och säker kommunikation.

Beställ kurs
Instruerad person

ESA Instruerad person

Vår kurs ESA Instruerad person behandlar elsäkerhetsanvisningarna, ESA, och ersätter tidigare ESA Tillträde. Den riktar sig till dig som ska utföra någon form av icke elektriskt arbete i en elektrisk anläggning och behöver kunskap och medvetenhet om de risker som kan förekomma.

Beställ kurs
Esa vattenvagar

ESA Vattenvägar

ESA Vattenvägar ger de kunskaper som krävs för arbete i och intill kraftstationers och vattenmagasins vattenvägar samt på eller invid rörliga anläggningsdelar. ESA Vattenvägar – vattenkraftens säkerhetsanvisningar är en del av ESA-19. Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga risken för olycksfall.

Beställ kurs
ESA Industri och Installation

ESA Industri och Installation

Elsäkerhetsanvisningarna, ESA Industri & Installation, är ett exempel på anvisningar som är annan praxis än svensk standard. ESA Industri & Installation är baserad på reglerna i SS-EN 50110-1. Kursen omfattar regler för arbeten inom industriella elanläggningar samt elinstallationer i bostäder och liknande.

Beställ kurs
ESA Röj

ESA Röj

Den här kursen ger dig den säkerhetsutbildning du behöver för att kunna förebygga elfara vid arbete med underhållsröjning och besiktningar genom att tillämpa de branschframtagna starkströmsföreskrifterna och säkerhetsanvisningarna.

Beställ kurs

Wattityd

Wattityd är ett branschinitiativ från Energiföretagen Sverige för att öka elsäkerheten vid arbete på eller nära elektrisk fara. Wattityd syftar till att säkra att den som har gått utbildningar inom EBR och EBR-ESA inom elsäkerhet har de kunskaper som krävs och rätt inställning för att arbetet ska ske elsäkert.

Energiföretagen Sverige (Wattityd) står för utbildningsmaterialet inom EBR och EBR-ESA. De utbildar lärare och har avtal med utbildningsanordnare för att säkra att utbildningarna genomförs enligt samma standard.

Eälsäkerhet vid arbete industri

Vill du veta mer?