Profile
1000 000+ har deltagit i kurser från Trainor
1000 000+ har deltagit i kurser från Trainor
Evaluations FSE
4.3 av 5 - Baseras på över 3000+ utvärderingar
4.3 av 5 - Baseras på över 3000+ utvärderingar
ESA utbildning efter 19 oktober
ESA utbildning efter 19 oktober mobile

ESA-utbildning efter 2023

Utbildningarna har fått nya namn

ESA-utbildningarna reformerades i oktober 2023. Energiföretagen Sverige bytte namn på flera utbildningar och inkluderade fler kurser i Wattityd. Några av nyheterna är bland annat: Uppdaterat innehåll i utbildningarna, repetitionskurserna kommer att kunna ges som livesända föreläsningar samt högre ställda krav på utbildare. I listan kan du se de nya namnen på de utbildningar som Trainor erbjuder.

Giltighetstiden på ditt innevarande ESA-certifikats påverkas inte av ändringarna.

Vilken ESA utbildning passar mig mobile

Vilken ESA-utbildning passar mig?

ESA Elektriskt arbete riktar sig till dig som är elektriker och kommer att arbeta med elektriska anläggningar. Grundkursen genomförs under två dagar och är för dig som inte tidigare gått en ESA-utbildning. Repetitionskursen måste genomföras var tredje år och riktas till dig som tidigare har gått en utbildning.

ESA Icke-elektriskt arbete riktar sig till dig som kommer arbeta nära, men inte på, en elektrisk riskkälla.

ESA Vattenvägar vänder sig till dig som som arbetar i och intill kraftstationers och vattenmagasins vattenvägar samt på eller invid rörliga anläggningsdelar.

ESA Röjning i ledningsgata är för dig som arbetar med röjningsarbete i eller invid en ledningsgata och behöver veta om de risker som finns och undvika de riskkällor som elektricitet innebär under arbete

ESA Industri och Installation riktar sig till arbetsgivare, arbetstagare, såväl tekniker som administratörer som är verksamma inom industri- och installationsföretag. Omfattas inte av Wattityd.

Omfattas inte ert företag av ESA men ni behöver elsäkerhetsutbildning?

Vilken ESA utbildning passar mig

Våra ESA-utbildningar

ESA 19 Fackkunnig rep

ESA Elektriskt arbete - Repetition

ESA-E1.1 Elektriskt arbete - Repetition (tidigare ESA 19 Fackkunnig - Repetition) riktar sig till dig vars ESA-certifikat håller på att löpa ut. Ett ESA-certifikat är giltigt i tre år. Utbildningen riktar sig till dig som ska leda, utföra eller planera arbeten på eller i anslutning till elektriska starkströmsanläggningar.

Beställ kurs
ESA 19 Fackkunnig grund

ESA Elektriskt arbete

ESA-E1 Elektriskt arbete (tidigare ESA 19 Fackkunnig - Grund) är en 2-dagarsutbildning för dig som går ESA för första gången och ger dig kunskaper om hur arbetet ska planeras och organiseras för att kunna utföras säkert enligt Elsäkerhetsanvisningarna (ESA). Kursen behandlar bland annat ansvar, funktioner, planering, riskhantering och säker kommunikation.

Beställ kurs
ESA Icke elektriskt arbete

ESA Icke elektriskt arbete

ESA-E2 Icke elektriskt arbete (tidigare ESA Instruerad person) behandlar elsäkerhetsanvisningarna, ESA. Den riktar sig till dig som ska utföra någon form av icke elektriskt arbete i en elektrisk anläggning och behöver kunskap och medvetenhet om de risker som kan förekomma.

Beställ kurs
Esa vattenvagar

ESA Vattenvägar

Vår kurs ESA-V1 Vattenvägar (tidigare ESA Vattenvägar - Vattenkraftens säkerhetsanvisningar) ger de kunskaper som krävs för arbete i och intill kraftstationers och vattenmagasins vattenvägar samt på eller invid rörliga anläggningsdelar. ESA Vattenvägar innefattas av EBR:s kravdokument. Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga risken för olycksfall.

Beställ kurs
ESA Industri och Installation

ESA Industri och Installation

Elsäkerhetsanvisningarna, ESA Industri & Installation, är ett exempel på anvisningar som är annan praxis än svensk standard. ESA Industri & Installation är baserad på reglerna i SS-EN 50110-1. Kursen omfattar regler för arbeten inom industriella elanläggningar samt elinstallationer i bostäder och liknande.

Beställ kurs
ESA Röj

ESA Röjning ledningsgata

Den här kursen ger dig den säkerhetsutbildning du behöver för att kunna förebygga elfara vid arbete med underhållsröjning och besiktningar genom att tillämpa de branschframtagna starkströmsföreskrifterna och säkerhetsanvisningarna.

Beställ kurs
Eälsäkerhet vid arbete industri

Wattityd

Wattityd är ett branschinitiativ från Energiföretagen Sverige för att öka elsäkerheten vid arbete på eller nära elektrisk fara. Wattityd syftar till att säkra att den som har gått utbildningar inom EBR och EBR-ESA inom elsäkerhet har de kunskaper som krävs och rätt inställning för att arbetet ska ske elsäkert.

Energiföretagen Sverige (Wattityd) står för utbildningsmaterialet inom EBR och EBR-ESA. De utbildar lärare och har avtal med utbildningsanordnare för att säkra att utbildningarna genomförs enligt samma standard.

Vill du veta mer?

Kontakta oss om du behöver mer information om våra kurser
eller vill veta om det passar dig eller ditt företag.