Explosionsfarliga områden - Säkert beteende

Lär dig att arbeta tryggt och säkert i Ex-områden. Myndigheterna ställer krav på dokumenterad utbildning i explosionsskydd för alla som går in i ett Ex-område.

458862ea-e280-11ec-a36f-d299ce75e664_explosionsfarligaomrden1ny_1000.webp
46afa4b6-e280-11ec-a906-d299ce75e664_explosionsfarligaomrden2ny_1000.webp
47588eb2-e280-11ec-a277-ca0873072645_explosionsfarligaomrden3ny_1000.webp
Typ
eLearning
Beräknad varaktighet
45 minuter
Språk
Svenska
Leverantör
Trainor

Mål

Kursen ger grundläggande kunskaper om riskområden och farorna med arbete i dessa.

Målgrupp

Personal som ska ha tillträde till områden där det finns risk för explosion.

Till exempel en oljeplattform, bearbetningsanläggning, raffinaderi, destilleri, tankfartyg, silo, bensinstation eller en plats där en explosiv atmosfär kan uppstå på grund av gas, vätskeånga, vätskedimma eller damm blandat med luft.

Kursen innehåller

  • Brandrisk och explosionsrisk
  • Faror i samband med farliga områden med gas eller partiklar
  • Tändkällor
  • Risk och konsekvenser
  • Förebyggande av olyckor och negativa händelser
  • Arbetssätt
  • Användning av rätt verktyg
  • Säkerhetsåtgärder
  • Exempel på tillbud och olyckor

Regelverk

EU-direktiv 1999/92/EG (HSE i Ex-områden) föreskriver att arbetsgivaren ska upprätta och underhålla ett explosionsskyddsdokument. Detta dokument ska innehålla bland annat riskbedömning, zonkarta och dokumentation om att alla anställda som ska beträda Ex-områden har fått adekvat och lämplig utbildning i explosionsskydd. I alla EU- och EES-länder ska detta implementeras i nationell lagstiftning.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs

Vill du veta mer om Trainors utbud av kurser inom ATEX? Läs mer här!

Teknisk information

Systemkrav

Den här kursen kan köras på dator, surfplatta och mobiltelefon. För handhållna enheter rekommenderar vi att du är ansluten till ett trådlöst nätverk. Flash krävs inte för att gå den här kursen.

Den rekommenderade hastigheten på anslutningen är minst 1,5 Mbps. Om du har problem med genomförandet av kursen, rekommenderar vi att du provar webbläsaren Google Chrome.
Kursmanual

Nej, kursmanualen ingår inte i denna kurs.

Relaterade kurser
Ladda ner Trainor-appen

Visste du att du kan genomföra dina eLearning-kurser från en mobil eller surfplatta i vår app? Appen är gratis att ladda ner och fungerar även när du inte har någon uppkoppling. Det ger dig flexibilitet att lära var som helst och när som helst.

Trainor App