Explosionsfarliga områden - Säkert beteende

458862ea-e280-11ec-a36f-d299ce75e664_explosionsfarligaomrden1ny.png
46afa4b6-e280-11ec-a906-d299ce75e664_explosionsfarligaomrden2ny.png
47588eb2-e280-11ec-a277-ca0873072645_explosionsfarligaomrden3ny.png
Lär dig att arbeta tryggt och säkert i Ex-områden. Myndigheterna ställer krav på dokumenterad utbildning i explosionsskydd för alla som går in i ett Ex-område.

Teknisk information

Kursnamn : Explosionsfarliga områden - Säkert beteende
Kursmanual : Nej
Typ : Webbkurs
Beräknad varaktighet : 45 minuter
Språk: Svenska
Leverantör: Trainor

Systemkrav

Den här kursen kan köras på dator, surfplatta och mobiltelefon. För handhållna enheter rekommenderar vi att du är ansluten till ett trådlöst nätverk. Flash krävs inte för att gå den här kursen.

Den rekommenderade hastigheten på anslutningen är minst 1,5 Mbps. Om du har problem med genomförandet av kursen, rekommenderar vi att du provar webbläsaren Google Chrome.

Mål

Kursen ger grundläggande kunskaper om riskområden och farorna med arbete i dessa.

Målgrupp

Personal som ska ha tillträde till områden där det finns risk för explosion.

Till exempel en oljeplattform, bearbetningsanläggning, raffinaderi, destilleri, tankfartyg, silo, bensinstation eller en plats där en explosiv atmosfär kan uppstå på grund av gas, vätskeånga, vätskedimma eller damm blandat med luft.

Kursen innehåller

  • Brandrisk och explosionsrisk
  • Faror i samband med farliga områden med gas eller partiklar
  • Tändkällor
  • Risk och konsekvenser
  • Förebyggande av olyckor och negativa händelser
  • Arbetssätt
  • Användning av rätt verktyg
  • Säkerhetsåtgärder
  • Exempel på tillbud och olyckor

Regelverk

EU-direktiv 1999/92/EG (HSE i Ex-områden) föreskriver att arbetsgivaren ska upprätta och underhålla ett explosionsskyddsdokument. Detta dokument ska innehålla bland annat riskbedömning, zonkarta och dokumentation om att alla anställda som ska beträda Ex-områden har fått adekvat och lämplig utbildning i explosionsskydd. I alla EU- och EES-länder ska detta implementeras i nationell lagstiftning.

Kompetens

Inga särskilda förkunskaper krävs

Vill du veta mer om Trainors utbud av kurser inom ATEX? Läs mer här!

Relaterade kurser