Allmänna köpvillkor

Följande villkor gäller vid köp av kurs på trainor.se.

Avbeställningsvillkor

Webbkurser
Avbeställning med full återbetalning kan ske upp till 14 dagar efter den registrerade beställningen. Kurser som har startats återbetalas inte. 

Webbkursen måste startas inom ett år efter den registrerade beställningen och kommer att finnas tillgänglig i 8 veckor efter start (eventuella avvikelser från detta kan finnas för vissa kurser, i vilka fall detta då framgår vid beställning).

Öppna kurser
Sista avbeställningsdag för klassrumskurs (inkluderat livesändningar) är 14 dagar innan kursen startar. Vid avbokning senare än 14 dagar innan kursstart debiteras 20% av kursavgiften. Vid avbokning senare än 7 dagar innan kursen startar debiteras full kostnad.

Företagsförlagda kurser
Vid avbokning av Företagsförlagd kurs kortare tid än 14 dagar före kursstarten debiteras hela den offererade kostnaden. Vid avbokning mellan 14 och 28 dagar före kursstarten debiteras halva den offererade kostnaden.

Kursprogram
 Sista datum för avbokning är 14 dagar efter registrerad beställning eller 14 dagar innan eventuella klassrumskurser i programmet startar. Kursprogram med påbörjade webbkurser återbetalas ej. Avbokning senare än 14 dagar innan den fastställda klassrumskursen startar debiteras med 20 % av kursavgiften. Avbokning senare än 7 dagar innan kursstart debiteras med full avgift.

Gemensamt för företagsförlagda och öppna kurstillfällen är att platsen antingen kan vara fysisk (”klassrumskurs”) eller virtuell i form av livesändning via Internet (”livesänd kurs”).

Om en kursdeltagare uteblir från ett kurstillfälle har kursdeltagaren inte rätt till kompensation, varken monetärt eller i form av nytt kurstillfälle.

Inställd kurs

Vi förbehåller oss rätten att senast två veckor före kursstart ställa in eller senarelägga en öppen kurs i de fall deltagarantalet är för lågt. En öppen kurs kan även ställas in på grund av sjukdom eller annan anledning som ligger utanför Trainors kontroll.

I dessa fall erbjuds kostnadsfri ombokning till nytt kurstillfälle alternativt krediteras (återbetalas) hela kursavgiften. Inget annat ansvar eller andra ersättningar kan hävdas.

En företagsförlagd kurs kan komma att ställas in i de fall en lärare akut insjuknat och ingen lämplig ersättare finns att tillgå. I dessa fall krediteras den offererade kostnaden och inget annat ansvar eller andra ersättningar kan hävdas.

Fakturering

Öppna och företagsförlagda kurser faktureras på kursdagen om inte annat överenskommits. Webbkurser faktureras i samband med beställning om inte annat överenskommits. Kursprogram faktureras i samband med beställning om inte annat överenskommits.

Kostnader som uppstår vid genomförandet av kurstillfället för företagsförlagda kurser faktureras efter kurstillfället.

Ansvarsbegränsning

Trainor Sverige AB frånsäger sig allt ansvar för olyckor och skador, inklusive följdskador, som kan uppstå till följd av feltolkning av innehållet i kurser eller fel i innehållet i kurserna.

Ångerrätt

Du har rätt att upphäva detta avtal inom 14 dagar utan att ange någon anledning till detta. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter det att avtalet ingåtts.

För att kunna använda ångerrätten måste du på ett otvetydigt sätt meddela oss om ditt beslut att lämna avtalet vie e-post till support@trainor.se.

För att uppfylla ångerfristen räcker det att du skickar meddelandet att du vill använda ångerrätten innan ångerfristen löper ut.

Effekterna av ångerrätten

Om du frånträder detta avtal kommer vi att återbetala alla betalningar vi har fått från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för extra kostnader till följd av ditt val av leverans annat än den billigaste typen av standardleverans vi erbjuder), utan fördröjning och inte senare än 14 dagar efter den dag vi får meddelande om ditt beslut att lämna detta avtal.

Vi kommer att göra återbetalningen med samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, såvida du inte uttryckligen har kommit överens om något annat med oss.

I samtliga fall debiteras du ingen avgift till följd av återbetalningen.