Skapa ditt konto

Följ länken till höger för att skapa ditt konto på trainor.se. Ditt konto kommer automatiskt vara kopplat till AFRY och vid beställning uppger du XXXXXXXX för att fakturan ska hamna rätt.

1. Skapa konto

2. Logga in

3. Beställ din kurs

Trainors kurser inom Elsäkerhet

Trainor erbjuder ett brett utbud av utbildningar inom el och elsäkerhet. Från kurser som uppfyller tillträdeskrav som ESA, säkerhetskurser som Elsäkerhet vid arbete till spetsutbildningar som Auktoriserad Elinstallatör.

ESA Icke elektriskt arbete
Bransjebilde kraft og energi TRA 02227 1080

ESA Elektriskt arbete

Hette tidigare ESA 19 Fackkunnig och är en utbildning för dig som går ESA för första gången. Inför arbete i eller i närheten av en elanläggning.

Lärarledd kurs
2 dagar

To personer foran sikringsskap TRA 01337 1920

Elsäkerhet vid arbete

Se vårt utbud av kurser inom Elsäkerhet vid arbete. Målgruppsanpassad e-Learning beroende på arbetsuppgifter. Baserad på SS-EN 50110-1.

e-Learning
2-4 timmar

Trainor logo

Vi är elektriker, ingenjörer, tekniska experter, utbildare, utvecklare, animatörer och filmskapare som är engagerade i att skapa en säkrare omvärld.

Tillsammans skapar vi både webbkurser och lärarledda utbildningar för din säkerhets skull. Våra kärnområden är elsäkerhet och arbetsmiljö eftersom vi vet att den viktigaste delen av varje arbetsdag är när du kommer hem.

Reläskydd

Reläskydd - Grundutbildning

Utbildningen ger kunskaper inom projektering, anskaffning, drift och underhåll av reläskydd i elnät eller kraftproducerande anläggningar.

Klassrum
2 dagar

KFI webb

KFI - Kontroll före idrifttagning

Kursen förklarar på ett grundläggande och lättförståeligt sätt varför, när och vem som ska utföra KFI - Kontroll före idrifttagning av en lågspänningsanläggning.

e-Learning
3 timmar

Elinstallationsreglerna utgåva 4

Elinstallationsreglerna, utgåva 4 - Nyheter

I den här webbkursen får kännedom om viktigaste ändringar som gjorts i den senaste utgåvan av Elinstallationsreglerna.

e-Learning
1,5 timmar

Afryintro

Jag vill veta mer

Kontakta oss om du behöver mer information om kurserna eller upplägget för samarbetet mellan Trainor och AFRY

Kontakt

– TRAINOR
Charlotte Westman

Charlotte Westman

Försäljning

charlotte.westmanbot prevention@trainor.se

Kontakt

– AFRY

E-learning by Trainor

Flera av Trainors webbkurser är framtagna i spelmotorn Unreal - Det ger våra kurser en unik pedagogisk fördel. Vi kan visa och illustrera händelser och situationer på ett sätt som textbaserad e-learning inte kan.

Nyskapande

Inlärning som kombinerar film, bild, ljud och text för en djupare förståelse med pedagogiskt material som engagerar.

Kvalitet

Våra kurser är framtagna av Trainors experter och kvalitetsgranskade av externa sakkunniga. Av fackfolk, för fackfolk.

Flexibilitet

Kurserna kan du pausa och återuppta när du vill. Utbildning på dina villkor när och där det passar dig.

Tillgänglighet

Oavsett om du har studievana, läs- och skrivsvårigheter eller svenska som andraspråk, är våra kurser designade för att göra inlärning tillgängligt för alla.