Elsäkerhet vid arbete - Säkerhetstekniker

Elsäkerhet är en angelägenhet för alla. I den här kursen, anpassad för säkerhetstekniker, tar vi upp de elrisk-källor som finns i en säkerhetsteknikers vardag. Elarbeten är riskfyllda och för att alla ska känna sig trygga på arbetsplatser där elfara finns krävs att vi behärskar och följer regelverket.
Typ
eLearning
Den mest engagerande eLearning som finns. Direkt till din PC, telefon eller surfplatta.
Beräknad varaktighet
1 timme
Hur lång tid brukar det ta att genomföra kursen.
Språk
SvenskaSvenska
Talat språk i kursen. Undertexter kan vara tillgängliga på flera språk.
Leverantör
Trainor
Vem har tagit fram och ansvarar för innehållet i kursen.

Mål

Efter kursen ska du kunna arbeta på ett säkert sätt i miljöer där det kan finnas en elektrisk riskkälla och förstå hur arbetet är organiserat för att förebygga elolycksfall.

Målgrupp

Kursen riktar sig till säkerhetstekniker som ska utföra någon form av icke elektriskt arbete i eller nära en elektrisk anläggning och då behöver kunskap och medvetenhet om de risker som kan förekomma där.

Kursen innehåller

Den här korta webbkursen ger dig grundläggande kunskaper om Elsäkerhet vid arbete. Genom att veta om vilka elfaror du kan utsättas för kan du bättre planera ditt arbete så att det blir tryggt och säkert.

Syftet med kursen är att läsaren ska förstå elfaran och kunna planera sitt arbete på ett elsäkert sätt. Det inkluderar att du kan upprätta arbetsrutiner, göra riskanalys, välja arbetsmetod samt förstå anläggningsägarens underhållsansvar.

  • Elfaror
  • Om olyckan är framme
  • Beteenden
  • Tillträde och medförande risker
  • Arbetsuppgifter för säkerhetstekniker
  • Personlig skyddsutrustning
  • Riskhantering

Teknisk information

Systemkrav

Den här kursen kan köras på dator, surfplatta och mobiltelefon. För handhållna enheter rekommenderar vi att du är ansluten till ett trådlöst nätverk. Flash krävs inte för att gå den här kursen.

Den rekommenderade hastigheten på anslutningen är minst 1,5 Mbps. Om du har problem med genomförandet av kursen, rekommenderar vi att du provar webbläsaren Google Chrome.
Kursmanual

Nej, kursmanualen ingår inte i denna kurs.

Relaterade kurser

Ladda ner Trainor-appen

Visste du att du kan genomföra dina eLearning-kurser från en mobil eller surfplatta i vår app? Appen är gratis att ladda ner och fungerar även när du inte har någon uppkoppling. Det ger dig flexibilitet att lära var som helst och när som helst.

Trainor App