Likströmssystem och UPS-anläggningar

Avbrottsfri kraft och likströmssystem med god driftsäkerhet är en vital komponent inom eldistribution, kraftproduktion, industrier, sjukhus, serverhallar, IT-system och en rad andra anläggningar. Elavbrott kan ge driftstörningar och stora ekonomiska förluster. Den här kursen ger dig kunskap om hur system för avbrottsfri kraft ska utformas. Ett första steg är UPS- eller likströmssystem. Vid risk för långvariga avbrott är dieselverk ofta en nödvändighet.

Den här klassrumskursen har för närvarande inga fasta kursdatum

Kontakta oss om du är intresserad av att köpa den här klassrumskursen så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig!

Kontakta oss

Teknisk information

Kursnamn : Likströmssystem och UPS-anläggningar
Kursmanual : Ja
Typ : Klassrum
Kurslängd: 2 dagar
Språk:Svenska
Leverantör : Trainor

Utbildningen hålls online som livesänd föreläsning.

Mål

Deltagarna ska erhålla en fördjupad helhetssyn inom UPS anläggningar, likströmssystem och batteriteknik.

Målgrupp

Tekniker, ingenjörer, drift- och underhållspersonal, konsulter, entreprenörer och anläggningsägare. Utbildningen ger kunskaper inom projektering, anskaffning, drift och underhåll av UPS- och likströmssystem inom elnät, kraftproduktion, industri och infrastruktur.

Kursen innehåller

  • Likströmssystem: Samspel av komponenter i felbortkopplingssystem. Systemuppbyggnad och komponentval. Kortslutning, jordfel och dubbla jordfel. Batterirum, batteriställ och övervakning. Kylning och ventilation av batterirum. Risker med vätgasutveckling och åtgärder. Dimensionering av batterier, likriktare och UPS enheter. Underhåll, konditionskontroll och kapacitetsprov. Elsäkerhet kring likström och batterier
  • Elmiljö: Övertoner, THD-värde. Mätning av övertoner. Demonstration av elkvalitetsanalysator. EMC, EMI och elektromagnetiska störningar. Högfrekventa övertoner, zonbegreppet.
  • Överspänningsskydd till UPS- och LS-system: Grovskydd, mellanskydd och finskydd. Skyddskoordinering utifrån isolationsnivåer. Provning av överspänningsskydd, skyddsplacering och vikten av korrekt montage. Teknik för att undvika brand vid glappande PEN- eller neutralledare.
  • UPS-enheters konstruktion och funktion: Val av UPS, systemuppbyggnad, kortslutning och spänningsfall. Verkningsgrad och energisparfunktion. Parallelldrift och redundans. Växelriktare, VRLA batterier, GEL och AGM. Samspel med reservkraft.
  • Kraftelektronik till likriktare och växelriktare: Dioder, tyristorer, triac och transistorer. Enfas och trefas likriktare. Växelriktning genom IGBT transistorer. Mellanled, glättning och filter.
  • Reservkraftanläggningar: Dieselverk, gasturbiner och Roterande UPS-anläggningar
  • Generatorer i reservkraftanläggningar: Synkronmaskinens konstruktion och arbetssätt. Funktionsprincip för rotor och stator. Synkronmaskinens förluster, magnetiseringssystem, roterande matare.

Förkunskaper

Deltagarna bör ha grundläggande kunskaper i ellära.

Relaterade kurser: