Tillträde till elektriska anläggningar

Den här kursen är för dig som behöver tillträde till, eller ska arbeta i eller nära elektriska starkströmsanläggningar men med icke-elektriskt arbete.

Teknisk information

Kursnamn : Tillträde till elektriska anläggningar
Kursmanual : Nej
Typ : Webbkurs
Beräknad varaktighet : 1 timmar
Språk: Svenska
Leverantör: Trainor

Systemkrav

Den här kursen kan köras på dator, surfplatta och mobiltelefon. För handhållna enheter rekommenderar vi att du är ansluten till ett trådlöst nätverk. Flash krävs inte för att gå den här kursen.

Den rekommenderade hastigheten på anslutningen är minst 1,5 Mbps. Om du har problem med genomförandet av kursen, rekommenderar vi att du provar webbläsaren Google Chrome.

Mål

Målet med kursen är att öka säkerheten för anställda som arbetar i närheten av elektriska anläggningar så de inte utsätter sig själv eller andra för fara vid arbete i låg- och högspänningsanläggningar.

Målgrupp

Personer med tillgång till områden där det finns elektrisk fara för att utföra icke-elektriskt arbete nära elektriska installationer. Till exempel städpersonal eller annan underhållspersonal. Kursen är också relevant för personal som utför gräsklippning, målning, snickeri och annat underhåll av byggnader inom låsta låg- och högspänningsområden. Kursen är också lämplig för elingenjörer och annan personal som måste ha tillgång till ett begränsat område med elektriska faror.

Kursen innehåller

Du kan inte se på en kabel, skena, ledning eller någon annan anläggningsdel om de är strömsatta eller inte, därför är det viktigt när du arbetar nära högspänningsanläggningar eller kraftledningar att känna till farorna.

Det är arbetsgivarens ansvar att se till att arbetstagaren är väl förberedd att arbeta nära elektriska faror – Oavsett om det gäller personlig skyddsutrustning eller utbildning. I utbildningen går vi igenom: Elektriska faror, organisering och tillträdeskontroll samt risk och beteende. Utbildningen består av en serie filmer som beskriver farorna med ett elnära arbete, hur organisationen på anläggning ser ut och hur de som rör inom en anläggning ska agera.

  • Faror i högspänningsanläggningar
  • Faror i lågspänningsanläggningar
  • Ansvar och planering
  • Uppträdande i låg- och högspänningsanläggningar
  • Tillgång till låg- och högspänningsanläggningar
  • Dokumentation
  • Beredskap

Kompetens

Inga särskilda förkunskaper krävs

Relaterade kurser