Elsäkerhet vid arbete - Industri, hög- och lågspänning

Elsäkerhet vid arbete är en angelägenhet för alla. Elarbeten är riskfyllda och för att alla ska känna sig trygga på arbetsplatser med elriskkällor krävs att vi behärskar och följer regelverket. I kursen ingår även första hjälpen vid elolyckor.

Teknisk information

Kursnamn : Elsäkerhet vid arbete - Industri, hög- och lågspänning
Kursmanual : Nej
Typ : Webbkurs
Beräknad varaktighet : 2 timmar
Språk: Svenska
Leverantör: Trainor

Systemkrav

Den här kursen kan köras på dator, surfplatta och mobiltelefon. För handhållna enheter rekommenderar vi att du är ansluten till ett trådlöst nätverk. Flash krävs inte för att gå den här kursen.

Den rekommenderade hastigheten på anslutningen är minst 1,5 Mbps. Om du har problem med genomförandet av kursen, rekommenderar vi att du provar webbläsaren Google Chrome.

Mål

Syftet med kursen är att deltagaren ska förstå och kunna tillämpa regelverket för arbete på driftsatt anläggning.

Målgrupp

Elsäkerhet vid arbete vänder sig till alla som ansvarar för och/eller genomför elunderhåll inom industri och fastigheter samt projektörer och installatörer av elkrafttekniska anläggningar.

Kursen innehåller

Kursen bygger på SS-EN 50110-1 Skötsel av elektriska anläggningar och handboken Arbete vid risk för elektrisk fara som är publicerad av Arbetsmiljöverket och Elsäkerhetsverket.

Elsäkerhet vid arbete- Industri, låg- och högspänning är anpassad efter industrins behov och situationer, kursen ger dig kunskaper i skötsel av elektriska anläggningar (Europastandarden SS-EN 50110-1). Genom att veta om vilka elfaror du kan utsättas för kan du bättre planera ditt arbete så att det blir tryggt och säkert. Kursen behandlar både låg- och högspänningsanläggningar.

  • Elfaran
  • Olycksfall
  • Handboken Arbete vid risk för elektrisk fara
  • Standarden SS-EN 50110-1 ”Skötsel av elektriska anläggningar”
  • Rutiner för hur elsäkerhetsledare utses och dennes arbetsuppgifter
  • Elsäkerhetsplanering och riskhantering
  • Val av arbetsmetod och villkor för olika arbetsmetoder
  • Första hjälpen vid elolyckor

Kompetens

Relaterade kurser