KFI - Kontroll före idrifttagning

Vår webbkurs förklarar på ett grundläggande sätt varför, när och vem som ska utföra kontroll före idrifttagning av en lågspänningsanläggning. Lär dig mer om vilka inspektioner och provningar som måste utföras, bedömning av uppmätta värden och hur de ska dokumenteras.

Typ
eLearning
Beräknad varaktighet
3 timmar
Språk
Svenska
Leverantör
Trainor

Mål

Efter genomförd kurs ska du ha förståelse av vikten av att utföra en kontroll före drifttagning på en lågspänningsanläggning. Du ska veta vilka inspektioner och provningar som måste utföras på de vanligt förekommande elinstallationerna. Du ska även kunna bedöma uppmätta värden och veta hur de dokumenteras.

Målgrupp

Kursen riktar sig till alla som har kontrollansvaret på ett elinstallationsföretag.

Kursen innehåller

Genomgång av viktiga punkter i Elinstallationsreglerna och föreskrifter för att uppfylla kriterierna gällande en säker elanläggning samt bedömning av provningsresultat från utförd kontroll.
Korta instruerande filmer som visar:

  • Inspektion genom okulär kontroll av din elinstallation
  • Provning av skyddsledares kontinuitet
  • Provning av elanläggningens isolation
  • Provning av felkretsimpedans och utlösningsvillkor
  • Provning av jordfelsbrytarens funktion
  • Dokumentation av kontrollens resultat

Förkunskaper

Den här utbildningen bör antingen ses som en introduktionskurs till vår lärarledda utbildning alternativt repetitionskurs för redan erhållna kunskaper.

Teknisk information

Systemkrav

Den här kursen kan köras på dator, surfplatta och mobiltelefon. För handhållna enheter rekommenderar vi att du är ansluten till ett trådlöst nätverk. Flash krävs inte för att gå den här kursen.

Den rekommenderade hastigheten på anslutningen är minst 1,5 Mbps. Om du har problem med genomförandet av kursen, rekommenderar vi att du provar webbläsaren Google Chrome.
Kursmanual

Nej, kursmanualen ingår inte i denna kurs.

Relaterade kurser
Ladda ner Trainor-appen

Visste du att du kan genomföra dina eLearning-kurser från en mobil eller surfplatta i vår app? Appen är gratis att ladda ner och fungerar även när du inte har någon uppkoppling. Det ger dig flexibilitet att lära var som helst och när som helst.

Trainor App