Elsäkerhet vid arbete - Produktions- och underhållspersonal

8a4fb67f-ec88-11ec-94c0-5e148e86dc80_ProduktionUnhallspersonal_3.png
90325e18-ec88-11ec-97ac-5e148e86dc80_ProduktionUnhallspersonal_1.png
Det här är en elsäkerhetskurs för personal som ska utföra enklare driftuppgifter såsom byte av säkringar och återställning av skydd i elinstallationer eller utföra icke-elektriskt arbete i närheten av elektriska installationer. I webbkursen ingår även Första hjälpen vid elskador.

Teknisk information

Kursnamn : Elsäkerhet vid arbete - Produktions- och underhållspersonal
Kursmanual : Nej
Typ : Webbkurs
Beräknad varaktighet : 1 timmar
Språk: Svenska
Leverantör: Trainor

Systemkrav

Den här kursen kan köras på dator, surfplatta och mobiltelefon. För handhållna enheter rekommenderar vi att du är ansluten till ett trådlöst nätverk. Flash krävs inte för att gå den här kursen.

Den rekommenderade hastigheten på anslutningen är minst 1,5 Mbps. Om du har problem med genomförandet av kursen, rekommenderar vi att du provar webbläsaren Google Chrome.

Mål

Kursen gör det möjligt för instruerad personal att uppfatta risker och undvika elektriska faror. Det kommer att bidra till att öka säkerheten för dig och dina kollegor så att du får en säker arbetsplats utan skador.

Målgrupp

Skiftchefer, driftoperatörer, processoperatörer, och underhållspersonal av olika slag. Personal som arbetar vid eller i närheten av elektriska anläggningar.

Kursen innehåller

Våra kurser i Elsäkerhet vid arbete är baserade på SS-EN 50110-1, Skötsel av elektriska anläggningar och Elsäkerhetsverkets handbok Arbete vid risk för elfara.

  • Organisation och tillträdesreglering
  • Elektriska faror och skador
  • Risk och beteende
  • Vad får man göra och när ska man ringa en elektriker?
  • Praktiskt arbete
  • Teoretisk första hjälpen vid elolyckor

Kompetens

Relaterade kurser