Krafttransformatorer

Många av de transformatorer som används idag är ålderstigna och kommer att behöva bytas ut inom de närmaste åren. I samband med upphandling av nya transformatorer är det viktigt att de anpassas för det aktuella nätet, samt den miljö där transformatorn kommer att placeras. Det är inte säkert att en 40 år gammal krafttransformator är i sämre skick än en krafttransformator som är 20 år. För att säkra driften och undvika kostsamma elavbrott är det viktigt att kunna avgöra vilka krafttransformatorer som är i behov av åtgärder eller utbyte. Det förekommer att äldre krafttransformatorer skrotas, trots att de skulle kunna drivas i många år till. Den här kursen ger dig kunskap för att kunna fatta väl underbyggda beslut inför investering av krafttransformatorer. Under senare år har krafttransformator-diagnostiken gått framåt, vilket skapar helt nya möjligheter. Samtidigt är många av de rutinmässiga prover som utföras på nätbolag och industrier ofta begränsade till klassiska oljeprover.
VeckaDatumPlatsSpråkPris
40 05-06. okt. 2023 SundsvallSvenska
40 05-06. okt. 2023 LivesändningSvenska
Vi kan också komma ut och hålla kurser för ditt företag.

Köp den här och andra kurser på trainor.no.

Teknisk information

Kursnamn : Krafttransformatorer
Kursmanual : Ja
Typ : Klassrum
Kurslängd: 2 dagar
Språk:Svenska
Leverantör : Trainor

Utbildningen hålls online som livesänd föreläsning.

Mål

Deltagarna ska erhålla en grundläggande och fördjupad förståelse av transformatorers konstruktion, funktionsegenskaper, underhåll och samspel med resterande system.

Målgrupp

Tekniker, ingenjörer, drift- och underhållspersonal, konsulter, entreprenörer och anläggningsägare. Utbildningen ger kunskaper inom projektering, anskaffning, drift och underhåll av krafttransformatorer inom elnät, kraftproduktion och industri.

Kursen innehåller

  • Grundläggande egenskaper hos krafttransformatorer: Induktion, magnetiskt flöde, reluktans, hysteres, virvelströmmar, järnförluster och magnetostriktion.
  • Krafttransformatorers elektriska egenskaper: kopplingsart, ekvivalent schema, kärntyper, utjämningslindning. Tomgångsprov och kortslutningsprov. Lindningskopplare och omsättningsbläck. Osymmetrisk belastning, nollföljdsimpedans, kortslutningsimpedans. Parallelldrift, samkörning av transformator med olika klockslag. Förluster. Tryckoljekylning, kylfläktar, värmeåtervinning. Torrisolerade transformatorer, säkerhet och underhåll av torrisolerade transformatorer. Styrning av fläktsystem, transformatoroljor, oxidation och kemiska processer. Oljeprov, rening av transformatorolja. Långsam avfuktning. Hermetiskt tillslutna krafttransformatorer. Flytt av större transformatorer.
  • Transformatorskydd: Felorsaker, gasvakt och flödesvakt. Temperaturgivare och tryckgivare. Inkopplingsströmstöt och stabilisering av skydd. Differentialskydd, kortslutningsskydd, jordfelsskydd. Skyddsbestyckning beroende av systemkrav.
  • Isolationsprovning: Åldring av isolationsmaterial. Meggning. Polarisationsindex – Pi mätning. DAR prov. Provning av torrisolerade transformatorer. Provning av elmotorer och kraftkablar. Mantelprov.
  • Skydd av krafttransformatorer genom ventilavledare: Elektriska transienter. Ledningslängder vid montering av ventilavledare. Skyddsavstånd. Ventilavledare i trånga utrymmen. Bakomliggande funktionsegenskaper. Dimensionering utifrån nätegenskaper.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper inom elkraft

Relaterade kurser: