Röjningsarbete i ledningsgata och arbete nära kraftledningar

03944c2f-7092-11ed-85f0-4e4a9f495067_EverkM04Fraga06.jpg
3d947986-7092-11ed-a7a2-4e4a9f495067_MicrosoftTeamsimage1.png
En modern och verklighetsnära webbkurs för dig som behöver kunna förebygga elfara vid arbete med underhållsröjning, arbete nära kraftledningar och besiktning. I kursen lär du dig att i din vardag tillämpa de branschframtagna elsäkerhetsanvisningarna enligt röjningsmetoden i ledningsgata och skog.

Teknisk information

Kursnamn : Röjningsarbete i ledningsgata och arbete nära kraftledningar
Kursmanual : Nej
Typ : Webbkurs
Beräknad varaktighet : 50 minuter
Språk: Svenska
Leverantör: Trainor

Systemkrav

Den här kursen kan köras på dator, surfplatta och mobiltelefon. För handhållna enheter rekommenderar vi att du är ansluten till ett trådlöst nätverk. Flash krävs inte för att gå den här kursen.

Den rekommenderade hastigheten på anslutningen är minst 1,5 Mbps. Om du har problem med genomförandet av kursen, rekommenderar vi att du provar webbläsaren Google Chrome.

Mål

Deltagarna som genomför utbildningen kan arbeta med arbetsmetoden Röjning i ledningsgata

Målgrupp

Underhållsröjningspersonal, Tekniker hos eldistributörer samt elinstallatörer som arbetar med distributions-anläggningar.

Kursen innehåller

Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall. Vår kurs följer arbetsmiljölagen, elsäkerhetslagen och beaktar de delar SS-EN 50110-1 Skötsel av elektriska anläggningar som är tillämpliga för röjningsarbete i kraftledningsgata och skog.

  • Elektriska anläggningar
  • Elektriska faror
  • Nätbolaget
  • När olyckan är framme

Kompetens

Inga särskilda förkunskaper krävs