Reläskydd – Grundutbildning

Reläskydd kräver en extremt hög tillförlitlighet för att fungera på ett korrekt sätt. I kursen lär du dig vad som händer när det går fel och konsekvenserna. Ett tillförlitlig reläskydd innebär att säkerheten för människa och egendom är hög, samtidigt som driftsäkerheten inte äventyras på grund av risken för obefogade felbortkopplingar. Ur ekonomisk synvinkel är det även viktigt att minimera skador på anläggningen och hålla en hög leveranssäkerhet. Den här utbildningen omfattar reläskyddens funktioner, egenskaper och användningsområden.
12-13. juni 2024
Se timmar
12. juni 2024 - 08:00:16:00
13. juni 2024 - 08:00:16:00
Svenska
Vi kan också komma ut och hålla kurser för ditt företag.

Köp den här och andra kurser på trainor.no.

Typ
Klassrum
Liveföreläsningar med en erfaren instruktör.
Kurslängd
2 dagar
Hur lång tid tar kursen. Se detaljer i kurstabellen.
Språk
SvenskaSvenska
Språket som instruktören kommer att tala under kursen.
Leverantör
Trainor
Vem har tagit fram och ansvarar för innehållet i kursen.

Utbildningen hålls online som livesänd föreläsning

Mål

Deltagarna ska erhålla en grundläggande förståelse av reläskydds funktionsegenskaper, konstruktion, underhåll och samspel med resterande system.

Målgrupp

Ingenjörer och tekniker. Utbildningen ger kunskaper inom projektering, anskaffning, drift och underhåll av reläskydd i elnät eller kraftproducerande anläggningar

Kursen innehåller

  • Grundläggande egenskaper hos reläskydd: Pålitlighet och säkerhet. Snabbhet och selektivitet. Egenskaper som står i konflikt till varandra. Reservskyddsprinciper.
  • Nätkrav: Jordfel och kortslutningar. Felströmsberäkningar. Ljusbågar. Mekaniska krafter. Konsekvenstrappan.
  • Mätegenskaper: Skyddens mätprinciper. Elektromekaniska, analoga, digitala och numeriska skydd. Funktionsprincip för olika typer av reläskydd
  • Myndighetskrav: Lagar, föreskrifter och standarder. Innehavarens ansvar. Periodisk kontroll.
  • Transformatorskydd: Felorsaker och skador. Felströmmar. Gasvakt och flödesvakt. Lindningstemperaturvakt. Differential-, kortslutnings- och jordfelsskydd.
  • Kondensatorbatteriskydd: Allmänt om kondensatorbatterier. Shuntkondensatorer. Inkopplingsström. Resonans och överström. Överspänningstålighet, överspänningsskydd, överströmsskydd. Nollspänningsskydd. Brytarfelsskydd. Säkringar
  • Ställverksskydd: Samlingsskeneskydd. Överströmsskydd. Ljusbågsvakter. Ljusbågsdräpare. Tryckavlastning. Ställverksutformning.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i elkraft

Teknisk information

Kursmanual

Ja, du får en fysisk kursmanual i början av kursen.

Relaterade kurser

Download Trainor App

You can complete eLearning courses from a mobile or tablet on the Trainor App. The free app cab be used without an internet connection, offering flexibility in where and when learning takes place.

Trainor App