Reläskydd – Grundutbildning

Reläskydd kräver en extremt hög tillförlitlighet för att fungera på ett korrekt sätt. I kursen lär du dig vad som händer när det går fel och konsekvenserna. Ett tillförlitlig reläskydd innebär att säkerheten för människa och egendom är hög, samtidigt som driftsäkerheten inte äventyras på grund av risken för obefogade felbortkopplingar. Ur ekonomisk synvinkel är det även viktigt att minimera skador på anläggningen och hålla en hög leveranssäkerhet. Den här utbildningen omfattar reläskyddens funktioner, egenskaper och användningsområden.

Den här klassrumskursen har för närvarande inga fasta kursdatum

Kontakta oss om du är intresserad av att köpa den här klassrumskursen så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig!

Kontakta oss

Teknisk information

Kursnamn : Reläskydd – Grundutbildning
Kursmanual : Ja
Typ : Klassrum
Kurslängd: 2 dagar
Språk:Svenska
Leverantör : Trainor

Utbildningen hålls online som livesänd föreläsning

Mål

Deltagarna ska erhålla en grundläggande förståelse av reläskydds funktionsegenskaper, konstruktion, underhåll och samspel med resterande system.

Målgrupp

Ingenjörer och tekniker. Utbildningen ger kunskaper inom projektering, anskaffning, drift och underhåll av reläskydd i elnät eller kraftproducerande anläggningar

Kursen innehåller

  • Grundläggande egenskaper hos reläskydd: Pålitlighet och säkerhet. Snabbhet och selektivitet. Egenskaper som står i konflikt till varandra. Reservskyddsprinciper.
  • Nätkrav: Jordfel och kortslutningar. Felströmsberäkningar. Ljusbågar. Mekaniska krafter. Konsekvenstrappan.
  • Mätegenskaper: Skyddens mätprinciper. Elektromekaniska, analoga, digitala och numeriska skydd. Funktionsprincip för olika typer av reläskydd
  • Myndighetskrav: Lagar, föreskrifter och standarder. Innehavarens ansvar. Periodisk kontroll.
  • Transformatorskydd: Felorsaker och skador. Felströmmar. Gasvakt och flödesvakt. Lindningstemperaturvakt. Differential-, kortslutnings- och jordfelsskydd.
  • Kondensatorbatteriskydd: Allmänt om kondensatorbatterier. Shuntkondensatorer. Inkopplingsström. Resonans och överström. Överspänningstålighet, överspänningsskydd, överströmsskydd. Nollspänningsskydd. Brytarfelsskydd. Säkringar
  • Ställverksskydd: Samlingsskeneskydd. Överströmsskydd. Ljusbågsvakter. Ljusbågsdräpare. Tryckavlastning. Ställverksutformning.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i elkraft

Relaterade kurser: