Chefens ansvar för arbetsmiljön

AFA Försäkrings stöd för arbetsmiljöutbildning

Stödet täcker upp till 70% av kostnaderna och gäller flera grund- och vidareutbildningar inom arbetsmiljö och säkerhet. Som samordnare erbjuder Trainor webbkurser, öppna kurstillfällen, anpassade livesändningar såväl som företagsförlagda utbildningar. På AFA:s hemsida kan ni läsa mer om stödet i sin helhet och göra er ansökan.

Satsningen omfattar alla företag och organisationer inom privat sektor med kollektivavtal om trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA). Ersättningen gäller grundutbildningar för chefer och vidareutbildningar för chefer såväl som arbetsmiljö- och/eller skyddsombud.

Så ansöker du om stödet

Ni ansöker om stödet hos AFA Försäkring. Dit hittar ni enklast genom knappen till vänster. En ansökan för stödet avser endast ett utbildningstillfälle. Det innebär att om ni har flera grupper som ska gå samma utbildning fast under olika datum så ska det göras en ansökan per grupp.

Kom ihåg att om skydds-/arbetsmiljöombud och chefer deltar samtidigt på samma utbildning utgår stöd med 70 procent av deltagaravgiften. För utbildningar där chefer eller skydds-/arbetsmiljöombud deltar separat utgår stöd med 50 procent av deltagaravgiften.

Vill du veta mer?