Arbetsmiljöansvar

Vår svenska arbetsmiljölagstiftning är resultatet av en lång tids utveckling för att minska antalet olycksfall och skapa en god arbetsmiljö. Kunskap om lagstiftningen ger dig en trygghet i ditt arbete och vetskap om att du är med och minskar ohälsan i arbetslivet. Att inte känna till arbetsmiljölagstiftningen kan innebära stora kostnader för ett förtag i form av sanktionsavgifter, viten eller företagsbot.

Den här klassrumskursen har för närvarande inga fasta kursdatum

Kontakta oss om du är intresserad av att köpa den här klassrumskursen så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig!

Kontakta oss

Teknisk information

Kursnamn : Arbetsmiljöansvar
Kursmanual : Nej
Typ : Klassrum
Kurslängd: 1 dag
Språk:Svenska
Leverantör : Trainor

Det här är en företagsförlagd kurs som utförs i era lokaler eller livesänds.

Trainor är godkänd utbildningsanordnare av AFA Försäkring - Läs mer här om hur du söker stöd för din arbetsmiljöutbildning.

Målgrupp

Kursen riktar sig till chefer med personalansvar, arbetsledare, skyddsombud, miljöansvariga, samordningsansvariga, arbetsmiljöingenjörer, KMA-are och HR.

Kursen innehåller

Kursen ger dig förståelse för hur den svenska arbetsmiljölagstiftningen hänger ihop. Du som chef har ett personligt ansvar för dina medarbetare. Den som inte följer regelverket och det resulterar i en olycka kan bli åtalad och dömd i svensk domstol. Du som skyddsombud kan använda dig av lagstiftningen för att ställa krav på dina arbetskamraters arbetsmiljö.

  • Vad gör en chef?
  • Vilken roll har skyddsombudet?
  • Varför arbetsmiljö – juridiskt, ekonomiskt, personligt och etiskt ansvar
  • Arbetsmiljölagen och regelverket
  • Samverkan
  • Samordningsansvar och straffansvar
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Psykosocial arbetsmiljö

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Relaterade kurser: