ATEX för elektriker

ATEX för elektriker är en viktig investering för elektriker som vill arbeta säkert och lagligt i potentiellt explosiva miljöer. Kursen ger de kunskaper och färdigheter som de behöver för att förebygga explosioner och skydda sig själva och andra från skador.

Typ
eLearning
Den mest engagerande eLearning som finns. Direkt till din PC, telefon eller surfplatta.
Beräknad varaktighet
6 timmar
Hur lång tid brukar det ta att genomföra kursen.
Språk
SvenskaSvenska
Talat språk i kursen. Undertexter kan vara tillgängliga på flera språk.
Leverantör
Trainor
Vem har tagit fram och ansvarar för innehållet i kursen.
1cc9db02-4e13-11ee-83e0-668b3b5fe02b_Bild1_1000.webp
1e28a812-4e13-11ee-a920-668b3b5fe02b_Bild2_1000.webp
1f3e0fdf-4e13-11ee-8512-668b3b5fe02b_Bild4_1000.webp

Vid godkänt slutprov erhåller du ett kursintyg med giltighetstid 5 år.

ATEX är en förkortning av franska "Atmosphères Explosibles" (Explosiva Atmosfärer) och är två EU-direktiv som syftar till att skydda människor och egendom från explosioner i potentiellt explosiva miljöer.

Elektriker arbetar ofta i EX-miljöer, och därför är det viktigt att de har de kunskaper och färdigheter som krävs för att utföra sitt arbete på ett säkert sätt. En ATEX-utbildning är en viktig investering för elektriker som vill arbeta säkert och lagligt i potentiellt explosiva miljöer. Den ger de kunskaper och färdigheter som de behöver för att förebygga explosioner och skydda sig själva och andra från skador.

ATEX för elektriker är en webbkurs som du kan pausa och återuppta när du vill. Du kan utbilda dig när ditt schema tillåter. Utbildningen är filmbaserad och illustrerar händelser och skeenden snarare än berättar för dig i textform. Det gör utbildningen unikt pedagogisk tillgänglig oavsett läsvana, läs- och skrivsvårigheter eller om du har svenska som andraspråk.

Mål

Efter genomförd utbildning ska du ha fått nödvändig kunskap om de risker som kan finnas i potentiellt explosiva miljöer. Du kan också tolka dokumentation samt veta vilka typer av elinstallationer och utrustning som är lämpliga för användning i EX-miljöer, så att du kan utföra installationer och genomföra inspektion och underhåll på ett säkert sätt.

Målgrupp

Elektriker och annan personal som utför arbete elektriskt arbete, där det finns explosionsfarliga områden.

Kursen innehåller

Grundläggande kunskaper om

 • Brandfarlig vara
 • Tändkällor, de fem vanligaste
 • Zonindelningar
 • Vad man måste veta innan man går in i ett explosivt område
 • Märkning av Ex-utrustning och hur läser man den
 • Märkning av Ex-utrustning - extra krav för EU
 • Skyddsåtgärder - hur utrustningen görs säker att använda
 • Arbetstillstånd
 • Val av kablar och kopplingsdon
 • Jordningssystem i explosiva områden
 • Val av motorer för explosiva områden
 • Inspektion och underhåll

Regelverk

Kursen är baserad på IEC 60079-serien (produktstandarder), IEC 60079-0, IEC 60079-10, IEC 60079-14, IEC 60079-17, EN 1127-1, [Direktiv: ATEX 2014/34/EU, ATEX 99/92/EC]

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper om el och elektrikers arbetsuppgifter.

Vill du veta mer om Trainors utbud av kurser inom ATEX? Läs mer här!

Teknisk information

Systemkrav

Den här kursen kan köras på dator, surfplatta och mobiltelefon. För handhållna enheter rekommenderar vi att du är ansluten till ett trådlöst nätverk. Flash krävs inte för att gå den här kursen.

Den rekommenderade hastigheten på anslutningen är minst 1,5 Mbps. Om du har problem med genomförandet av kursen, rekommenderar vi att du provar webbläsaren Google Chrome.

Kursmanual

Nej, kursmanualen ingår inte i denna kurs.

Relaterade kurser
Ladda ner Trainor-appen

Visste du att du kan genomföra dina eLearning-kurser från en mobil eller surfplatta i vår app? Appen är gratis att ladda ner och fungerar även när du inte har någon uppkoppling. Det ger dig flexibilitet att lära var som helst och när som helst.

Trainor App