- Ny webbkurs!

Elinstallationsreglerna, utgåva 4

9 maj lanserades Utgåva 4 av Handbok 444 - Elinstallationsreglerna - SS 436 40 00. Samma dag släppte vi vår senaste webbkurs som guidar dig genom de nya bestämmelserna och rekommendationerna.

SEK HB444
Vilka områden uppdateras i utgåva 4?

Nyheter i Elinstallationsreglerna

I Sverige använder vi Handbok 444, Elinstallationsreglerna (SS 436 40 00) för att gemensamt verka för ett säkrare elklimat. Vår webbkurs tar upp uppdateringar och ändringar i standarden som du som arbetar med el behöver känna till. Utgåva 4 innehåller väsentliga förändringar och mycket ny terminologi. Uppdateringarna rör bland annat områden som:

 • Solcellsinstallationer
 • Laddning av elbilar
 • Jordning och skyddsledare
 • Installationer i badrum
 • Ljusbågsdetektorer
 • Bryt-, manöver- och skyddsanordningar
Trainor logo
Beställ din kurs här!

Följ knappen nedan för att få koll på uppdateringarna i Elinstallationsreglerna först av alla. Kursen tar 1,5 timmar att genomföra och du kan pausa och återuppta kursen när det passar dig.

Webbkurs i Elinstallationsreglerna - Så går det till

Webbkursen består av filmer, illustrationer och ljud som pedagogiskt går igenom uppdateringarna och förändringarna i utgåva 4. Kursen tar cirka 1,5 timmar att genomföra men behöver inte slutföras i en sittning. Du kan pausa och återuppta kursen när arbetsdagen tillåter det.

När kursen är avslutad kan du enkelt hämta ditt intyg på trainor.se för att visa att du har kunskaperna som krävs för att arbeta enligt Elinstallationsreglerna utgåva 4.

Lärarledd utbildning

Trainor erbjuder även lärararledda utbildningar i Elinstallationsreglerna. Den grundläggande kursen pågår under en heldag och utöver nyheterna i utgåva 4 av SS 436 40 000 tar vi upp de viktigaste delarna av handboken. Anpassningen för Eldistribution behandlar Handbok 444 tillsammans med bland annat ELSÄK-FS 2022:1-3.

Kommande klassrumträffar Elinstallationsreglerna - SS 436 40 00:

 • 26 maj, Livesänd
 • 1 juni, Sundsvall
 • 14 juni, Solna
 • 26 juni, Livesänd
 • 27 september, Göteborg

Du vet väl om att vi kan hålla utbildningen för bara ert företag, anpassad efter era behov? Kontakta oss om du vill veta mer!

STCW 2010 Hoyspenningskurs for skipselektrikere TRA 02214 1080 Foto Heidi Storm Middleton

Elinstallationsreglerna - SS 436 40 00

Under kursen lär du dig att förstå och kunna hantera de gällande standarderna för en lågspänningsinstallation. Vi går även igenom de nya starkströmsföreskrifterna som gäller för en lågspänningsinstallation. Kunskaperna om dessa föreskrifter ska kontinuerligt uppdateras i takt med utvecklingen.

Beställ kurs
Elinstallationsreglerna - Eldistribution

Elinstallationsreglerna anpassade för eldistribution

Vår kurs Elinstallationsreglerna anpassade för eldistribution ger dig kunskaper som krävs för att du ska kunna göra bedömningar vid installationsarbete för att säkerställa val av rätt installationsmetod. Efter kursen ska du kunna förstå och tillämpa ELSÄK-FS 2022:1-3 samt SS 436 40 00

Beställ kurs