Elinstallationsreglerna

Vår kurs Elinstallationsreglerna ger dig kunskaper som krävs för att du ska kunna göra bedömningar vid installationsarbete för att säkerställa val av rätt installationsmetod. Kursen är uppdaterad enligt elinstallationsreglerna SS 436 40 00, utgåva 4:2023
VeckaDatumPlatsSpråkPris
40 04. okt. 2023 LivesändningSvenska
47 24. nov. 2023 LivesändningSvenska
Vi kan också komma ut och hålla kurser för ditt företag.

Köp den här och andra kurser på trainor.no.

Teknisk information

Kursnamn : Elinstallationsreglerna
Kursmanual : Ja
Typ : Klassrum
Kurslängd: 1 dag
Språk:Svenska
Leverantör : Trainor

Mål

Under kursen lär du dig att förstå och kunna hantera de gällande standarderna för en lågspänningsinstallation. Du får de kunskaper som krävs för att själv kunna göra riskbedömning och följa installationsmetod enligt god elsäkerhetsteknisk praxis och lär dig förstå och hantera gällande standard för lågspänningsinstallationer. Efter genomförd kurs ska du kunna förstå och tillämpa ELSÄK-FS 2022:1-3 samt SS 436 40 00, utgåva 4.

Målgrupp

Elkonsulter, elinstallatörer, elektriker och arbetsledare som arbetar inom fastighet eller industri.

Kursen innehåller

Under kursen lär du dig att förstå och kunna hantera de gällande standarderna för en lågspänningsinstallation. Vi går även igenom de nya starkströmsföreskrifterna som gäller för en lågspänningsinstallation. Kunskaperna om dessa föreskrifter ska kontinuerligt uppdateras i takt med utvecklingen.

  • ELSÄK-FS 2022:1 Föreskrifter och allmänna råd om hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda
  • ELSÄK-FS 2022:2 Föreskrifter och allmänna råd om skyltning av starkströmsanläggningar
  • ELSÄK-FS 2022:3 Föreskrifter och allmänna råd om innehavarens kontroll av elektriska starkströmsanläggningar och elektriska utrustningar
  • SS 436 40 00, utgåva 4 (Elinstallationsreglerna)
  • Elinstallationsreglernas del 6 om Kontroll före idrifttagning.
  • Elsäkerhetslagen

Regelverk

ELSÄK-FS 2022:1-3, SS 436 40 00 utgåva 4 för lågspänningsinstallationer

Förkunskaper

Elteknisk grundutbildning och erfarenhet från elbranschen.

Läs mer om Elinstallationsreglerna och Utgåva 4 här

Relaterade kurser: