Elinstallationsreglerna anpassade för eldistribution

Vår kurs Starkströmsföreskrifterna med Elinstallationsreglerna anpassade för eldistribution ger dig kunskaper som krävs för att du ska kunna göra bedömningar vid installationsarbete för att säkerställa val av rätt installationsmetod.

Den här klassrumskursen har för närvarande inga fasta kursdatum

Kontakta oss om du är intresserad av att köpa den här klassrumskursen så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig!

Kontakta oss

Teknisk information

Kursnamn : Elinstallationsreglerna anpassade för eldistribution
Kursmanual : Nej
Typ : Klassrum
Kurslängd: 1 dag
Språk:Svenska
Leverantör : Trainor

Mål

Efter genomförd kurs ska du kunna förstå och tillämpa ELSÄK-FS 2022:1-3 samt SS 436 40 00

Målgrupp

Elkonsulter, elinstallatörer, beredare, elektriker och arbetsledare som arbetar inom eldistributionsbranschen.

Kursen innehåller

Under kursen lär du dig att förstå och kunna hantera de gällande standarderna för hög- & lågspänningsinstallation vid eldistribution. Vi går även igenom de starkströmsföreskrifter som gäller för hög- & lågspänningsinstallation vid eldistribution. Kunskaperna om dessa föreskrifter ska kontinuerligt uppdateras i takt med utvecklingen.

  • ELSÄK-FS 2022:1 Föreskrifter och allmänna råd om hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda
  • ELSÄK-FS 2022:2 Föreskrifter och allmänna råd om skyltning av starkströmsanläggningar
  • ELSÄK-FS 2022:3 Föreskrifter och allmänna råd om innehavarens kontroll av elektriska starkströmsanläggningar och elektriska utrustningar
  • SS 436 40 00 (Elinstallationsreglerna)
  • Handbok 438 med EN61936-1:2020 och EN 50522:2010
  • Elinstallationsreglernas del 6 om Kontroll före idrifttagning.
  • Elsäkerhetslagen

Regelverk

ELSÄK-FS 2022:1, ELSÄK-FS 2022:2, ELSÄK-FS 2022:3, SS 436 40 00, Handbok 438 med EN61936-1:2020 och EN 50522:2010, Elinstallationsreglernas del 6 om Kontroll före idrifttagning, Elsäkerhetslagen

Förkunskaper

Elteknisk grundutbildning och erfarenhet från elbranschen.

Läs mer om Elinstallationsreglerna och Utgåva 4 här

Relaterade kurser: