Ansök genom vuxenutbildningen

Läs genom Komvux och ha möjligheten att ansöka om studiemedel hos CSN.

Ansök privat

Bekosta din egen utbildning själv med en avbetalningsplan och få prova-på-erbjudandet.

Företaget bekostar utbildningen

Du som anställd eller som arbetsgivare med möjlighet att betala för elektrikerutbildning, med vårt prova-på-erbjudande.

Kompetensfabriken

Vårt samarbete med bemanningsföretag. Dela på kostnaden och ha din anställning klar innan du avslutar utbildningen.

Stromlinjer i solnedgang TRA 01380 1080 Foto Tommy Fjelldal

Vad gör en Distributionselektriker?

För att elektricitet ska kunna komma kunden till godo leds den från ett kraftverk via det stora stamnätet och vidare till mindre regionala och lokala elnät som förser byggnader, gator och parker med elektricitet. Som distributionselektriker är det inom de regionala och lokala näten, så kallade distributionsnät, som du bygger, reparerar och underhåller ledningar, ställverk och nätstationer.

Arbetet som distributionselektriker är fritt och omväxlande men kräver samtidigt stor kunskap. Att arbeta fysiskt utomhus är en naturlig del av arbetet. Eftersom distributionsnätet finns i hela Sverige innebär det också variation när det gäller miljön du arbetar i. Distributionsnätet finns i städer, längs vägarna och ute i skog och mark.

Bransjebilde kraft og energi TRA 02227 1080

Vanliga arbetsuppgifter:

Som distributionselektriker kan du vara anställd hos elkraftföretag eller hos entreprenadföretag som jobbar på uppdrag av elkraftföretag.

Distributionselektrikerns arbetsuppgifter handlar om att:

 • Bygga nya kraftledningar
 • Dra och skarva kablar, jordkabel eller luftledning
 • Underhålla, inspektera och reparera elnät
 • Felsöka och åtgärda fel i ställverk och transformatorstationer
 • Installera nätstationer och kabelskåp
 • Byta ut ledningar och andra delar som blivit för gamla
5

Så studerar du hos oss

Vi varvar våra utbildningar med teoretiska och praktiska delar så att du är väl förberedd när du kommer ut i arbetslivet. Våra utbildningar innehåller distansstudier och arbetsplatsförlagt lärande (APL). Det innebär att du får testa dina kunskaper från skolan i en verklig miljö och pröva på din framtida yrkesroll.

Kurser

 • Mekatronik 1, MEKMEK01 (100 p)
 • Praktisk ellära, ELLPRA0 (100 p)
 • Elmätteknik 1, ELÄELM01 (100 p)
 • Elkraftteknik, ELRELF0 (100 p)
 • Elmotorstyrning, INSELS0 (100 p)
 • Belysningsnät, ELDBEY0 (100 p)
 • Lågspänningsnät, ELDLÅS0 (100 p)
 • Högspänningsnät, ELDHÖG0 (100 p)
 • Nät- och transformatorstationer,
  ELDNÄT0 (100 p)
 • Nätunderhållsarbete i stadsnät,
  ELDNÄU0 (100 p)
 • Nätunderhållsarbete på luftledningsnät
  0,4–24 kV, ELDNÄD0 (100 p)
 • Elinstallationer, INSELI0 (200 p)
 • Elektromekanik, ELRELK0 (100 p)
 • Komvuxarbete, KVAREE (100 p)

Förkunskaper

Godkänd grundskola. Vi rekommenderar även godkänt i gymnasiets första kurs i Svenska, Engelska och Matematik.

Genomförande

Om du läser hela utbildningen är det totalt 1500 poäng, inklusive komvuxarbetet, ​

Du varvar mellan att läsa i våra webbkurser på distans, vara på skolan i Sundsvall samt göra praktik (APL) enligt din individuella studieplan.​

Vi har en egen webbaserad utbildningsportal, där du har dina kurser med studietid och information om de mål och krav som ska uppnås för godkänt betyg. I utbildningsportalen finns support och övrig information som du behöver under utbildningen.

Är du redo för nästa steg?

Vill du veta mer?

Anna-Lena Lindholm

Skoladministratör

Annette Gradin

Skoladministratör