Beth macdonald 6iop1m Rio Dk unsplash

Kompetensfabriken

Finns ingen kompetens? Då tillverkar vi den! Bli Distributionselektriker

Det råder personalbrist inom distributionsbranschen​ och det är en bransch med en hög ingångströskel – elsäkerhet kräver utbildning​.

Det finns många personer med ambitioner som inte trivs i sina nuvarande jobb. Och för en privatperson ​kan tröskeln att byta karriär vara ännu högre. Det är en stor investering både i tid och pengar. Tillsammans med Boost sänker vi din insats.

Vad är kompetensfabriken?

Vårt nya koncept Kompetensfabriken ger dig möjlighet att säkra upp en anställning som elektriker redan innan du är färdigutbildad. Genom att ingå ett avtal med Boost och Trainor betalar du dessutom endast för halva utbildningen. Den andra halvan är en investering av Boost i dig då du inledningsvis startar din karriär som uthyrd elektriker från Boost.

När du studerar till Distributionselektriker genom Kompetensfabriken kan du inte söka CSN, det beror på att delar av dina studier bekostas av Boost.

Teambilde Kontroll og maling TRA 02448 1080 Foto Kjetil Sommerfeldt Simonsen
Klassrum TRA 02385 1080 Foto Carina Vallin

Så går det till

Du ansöker om ett samarbete och blir kontaktad av Boost. Därefter skrivs avtal, en individuell studieplan upprättas och du börjar studera hos Trainor. Utbildningen inleds med att du läser 1000 poäng det första året, därefter praktiserar du i två veckor hos ett av Boosts utvalda företag. När praktiktiden är slut får du en lärlingsanställning och parallellt, under 6 månader, läser du de sista 500 poängen. Du fortsätter sedan din lärlingstid på samma företag i ytterligare 6 månader, sedan är du färdigutbildad elektriker.

Beroende på hur du och Boost formulerat ert avtal fortsätter din karriär hos Boost eller företaget som du genomförde din lärlingsperiod hos.

Distributionselektriker

Som distributionselektriker är det ditt uppdrag att se till att elektriciteten som alstras vid kraftverken når fram till sina kunder. En distributionselektriker arbetar med nybyggnation, reparation och underhåll av de elnät som försörjer samhället med elektricitet.

  • 1,5 år vid heltidsstudier
  • 7 labbveckor på skolan
  • 15% arbetsplatsförlagd undervisning (APL)
Stromlinjer i solnedgang TRA 01380 1080 Foto Tommy Fjelldal
Boost Logo Black

Vilka är Boost?

Boost är ett tjänsteföretag som verkar inom sektorerna fastighetsnät, kommunikation, säkerhetsteknik och elinstallationer. Inom Boost kör vi med schyssta anställningsvillkor och kollektivavtal. Vår verksamhet finns där du finns oavsett geografi. Från Stockholm till Rebbetuaröd. Ja alla ställen i Sverige. Vi erbjuder bemanning av elektriker, tekniker och många andra tjänster.