Beth macdonald 6iop1m Rio Dk unsplash

Kompetensfabriken

Finns ingen kompetens? Då tillverkar vi den! Bli elektriker

Det råder personalbrist inom elbranschen​ och det är en bransch med en hög ingångströskel – elsäkerhet kräver utbildning​.

Det finns många personer med ambitioner som inte trivs i sina nuvarande jobb. Och för en privatperson ​kan tröskeln att byta karriär vara ännu högre. Det är en stor investering både i tid och pengar. Tillsammans sänker vi din insats.

Vad är kompetensfabriken?

Vårt nya koncept Kompetensfabriken ger dig möjlighet att säkra upp en anställning som elektriker redan innan du är färdigutbildad. Genom att ingå ett avtal betalar du dessutom endast för halva utbildningen. Den andra halvan är en investering av ett bemanningsföretag i dig då du inledningsvis startar din karriär som uthyrd elektriker.

När du studerar till elektriker genom Kompetensfabriken kan du inte söka CSN, det beror på att delar av dina studier bekostas av bemanningsföretaget.

Teambilde Kontroll og maling TRA 02448 1080 Foto Kjetil Sommerfeldt Simonsen
Klassrum TRA 02385 1080 Foto Carina Vallin

Så går det till

Du ansöker om ett samarbete och blir kontaktad av bemanningsföretaget. Därefter skrivs avtal, en individuell studieplan upprättas och du börjar studera hos Trainor. Utbildningen inleds med att du läser 1000 poäng det första året, därefter praktiserar du i två veckor hos ett av bemanningsföretaget utvalda företag. När praktiktiden är slut får du en lärlingsanställning och parallellt, under 6 månader, läser du de sista 500 poängen. Du fortsätter sedan din lärlingstid på samma företag i ytterligare 6 månader, sedan är du färdigutbildad elektriker.

Beroende på hur du och bemanningsföretaget formulerat ert avtal fortsätter din karriär hos dem eller företaget som du genomförde din lärlingsperiod hos.

Automationstekniker

Har du intresse av att arbeta med automatiserad utrustning så finns ett växande behov av kunnig personal med rätt kompetens. Förutom på industrier kan du även arbeta inom fastighetsautomation, med försäljning, service eller konsult inom automationsbranschen.

 • 1,5 år vid heltidsstudier
 • 7 labbveckor på skolan
 • 15% arbetsplatsförlagd undervisning (APL)
Instrument TRA 02377 1080 Foto Carina Vallin

Distributionselektriker

Som distributionselektriker är det ditt uppdrag att se till att elektriciteten som alstras vid kraftverken når fram till sina kunder. En distributionselektriker arbetar med nybyggnation, reparation och underhåll av de elnät som försörjer samhället med elektricitet.

 • 1,5 år vid heltidsstudier
 • 7 labbveckor på skolan
 • 15% arbetsplatsförlagd undervisning (APL)
Stromlinjer i solnedgang TRA 01380 1080 Foto Tommy Fjelldal

Industrielektriker

Den här utbildningen ger dig kunskaper för att arbeta med styr- och reglerteknik inom industri. Några vanliga arbetsuppgifter är service, underhåll och idrifttagning av el- och automatikutrustningar.

 • 1,5 år vid heltidsstudier
 • 6 labbveckor på skolan
 • 15% arbetsplatsförlagd undervisning (APL)
Bransjebilde Industri TRA 02238 1080 Foto Heidi Storm Middleton

Installationselektriker

Det här är vår bredaste utbildning som ger dig möjlighet till ett varierande jobb. Som installationselektriker arbetar du på nybyggen, hos privatpersoner eller i industrin.

 • 1,5 år vid heltidsstudier
 • 5 labbveckor på skolan
 • 15% arbetsplatsförlagd undervisning (APL)