Några relevanta kurser för din bransch

Auktoriserad Elinstallatör Högspänning

Auktorisation A - Högspänning

Utbildningen är för dig som redan har läst Auktoriserad Elinstallatör, AL – Lågspänning och vill komplettera med högspänningsdelen. Utbildningen ger dig möjlighet att söka fullständig auktorisation för låg- och högspänningsanläggningar.

Beställ kurs
Krafttransformatorer

Krafttransformatorer

Den här kursen ger dig kunskap för att kunna fatta väl underbyggda beslut inför investering av krafttransformatorer. Under senare år har krafttransformator-diagnostiken gått framåt, vilket skapar helt nya möjligheter. Samtidigt är många av de rutinmässiga prover som utföras på nätbolag och industrier ofta begränsade till klassiska oljeprover.

Beställ kurs
ESA 19 Fackkunnig rep

ESA Elektriskt arbete - Repetition

ESA-E1.1 Elektriskt arbete - Repetition (tidigare ESA 19 Fackkunnig - Repetition) riktar sig till dig vars ESA-certifikat håller på att löpa ut. Ett ESA-certifikat är giltigt i tre år. Utbildningen riktar sig till dig som ska leda, utföra eller planera arbeten på eller i anslutning till elektriska starkströmsanläggningar.

Beställ kurs

Vill du veta mer?

Katarina Jonsson Ogren crop webb

Katarina Jonsson Ögren

Försäljning

katarina.jonsson.ogrenbot prevention@trainor.se

Vill du veta mer om våra olika kurser för kraftindustrin eller är du intresserad av företagsanpassade utbildningar?

Vi erbjuder, utöver öppna kursplatser, utbildningar på plats hos er, skräddarsydda för era behov.

API, SCORM och Self-service

Låt våra system prata med dina så blir jobbet enklare för dig

Vill du låta personalen tilldela sig själva de utbildningar de behöver i vår webbshop? Eller automatiskt synka våra kurser mot ert HR-system? Oavsett vilket har vi en lösning som passar er!

Laptop gd56051eba 1920
Kontroll före idrifttagning - Eldistribution

Kontroll före idrifttagning med inriktning eldistribution

Innan idriftsättning behöver varje elinstallation kontrolleras enligt företagets egenkontrollprogram. Under den här kursen lär du dig hur du utför inspektion och provning mot eldistributionsnät enligt ELSÄK FS 2008:1 och SS 436 40 40. Kursen blandar teori med praktiska moment.

Beställ kurs
Elinstallationsreglerna - Eldistribution

Elinstallationsreglerna anpassade för eldistribution

Vår kurs Elinstallationsreglerna anpassade för eldistribution ger dig kunskaper som krävs för att du ska kunna göra bedömningar vid installationsarbete för att säkerställa val av rätt installationsmetod. Efter kursen ska du kunna förstå och tillämpa ELSÄK-FS 2022:1-3 samt SS 436 40 00

Beställ kurs
Byggarbetsmiljosamordnare bas p och bas u fordjupning

BAS-P och BAS-U - Två dagar

Kursen ger dig kunskap för att kunna agera som BAS-P och BAS-U. Du får lära dig mer om roller, arbetsmiljöarbete, de olika föreskrifter (AFS) som berör din roll. Tvådagarskursen har ett utökat fokus på arbetsmiljöplaner och riskanalyser och passar dig som inte tidigare läst BAS P/BAS U.

Beställ kurs
Microsoftteams image 3

Ljusbågsfaror – En introduktion

Elektriska faror är tålmodiga och slår alltid till när det finns en möjlighet, ofta är det du som sätter igång den oönskade händelsen. Den här kursen går igenom vad ljusbågar är, hur ljusbågsfaror uppstår, händelseenergi och riskreducerande åtgärder.

Beställ kurs
Elsäkerhet vid arbete

Elsäkerhet vid arbete - Installation

Elsäkerhet vid arbete är en angelägenhet för alla. Elarbeten är riskfyllda och för att alla ska känna sig trygga på arbetsplatser med elrisk-källor krävs att vi behärskar och följer regelverket. I kursen ingår även Första hjälpen vid elolyckor. Efter genomförd kurs ska du kunna tillämpa tolkningen av standarden SS-EN 50110-1.

Beställ kurs
Trainor logo

Öppna kurskatalogen för att se allt som vi erbjuder din bransch. Från ESA till grundläggande elsäkerhetskurser.

Trainor erbjuder även kurser inom elkraft, energiteknik och arbetsmiljö.

Classroom tra 02386 photo carina vallin 720

Att ha en kombination av olika läromedel har varit väldigt bra. Att växla mellan webb eller studera i böckerna har varit omväxlande och motiverande.

Kursdeltagare