KFI – Kontroll före idrifttagning med inriktning eldistribution

Innan idriftsättning behöver varje elinstallation kontrolleras enligt företagets egenkontrollprogram. Under den här kursen lär du dig hur du utför inspektion och provning mot eldistributionsnät enligt ELSÄK FS 2022:1 och SS 436 40 00. Kursen blandar teori med praktiska moment.

Den här klassrumskursen har för närvarande inga fasta kursdatum

Kontakta oss om du är intresserad av att köpa den här klassrumskursen så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig!

Kontakta oss

Teknisk information

Kursnamn : KFI – Kontroll före idrifttagning med inriktning eldistribution
Kursmanual : Nej
Typ : Klassrum
Kurslängd: 1 dag
Språk:Svenska
Leverantör : Trainor

Kursen genomförs i våra lokaler eller på plats hos kund

Mål

Efter genomförd kurs ska du kunna planera och genomföra besiktning och kontroll av hög- och lågspänningsanläggning före och efter spänningssättning. Du ska även praktiskt kunna arbeta med de mätmetoder som ingår i kontroll före idrifttagning och ha teoretisk kännedom om övriga kontroller. Du har kännedom om den nya elsäkerhetslagen och hur den påverkar dig.

Målgrupp

Du som arbetar med elinstallationsarbete i distributionsanläggningar. Distributionselektriker, projektör, beredare och arbetsledare.

Kursen innehåller

  • Viktiga punkter i starkströmsföreskriften ELSÄK-FS 2022:1 ”Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om hur starkströmsanläggningar ska vara utförda”
  • Viktiga punkter i standarden SS 436 40 00, utgåva 4 (Elinstallationsreglerna)
  • Praktiska övningsmoment i mätmetoder för skyddsledarens kontinuitet, utlösningsvillkoret, isolationsmätning och genomgång av nya elsäkerhetslagen
  • Teoretisk genomgång av ymermätning, mantelprov och jordtagsmätning
  • Genomgång av underlag av egenkontrollprogram

Regelverk

ELSÄK-FS 2022:1 ”Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om hur starkströmsanläggningar ska vara utförda”, SS 436 40 00, utgåva 4 (Elinstallationsreglerna)

Förkunskaper

Elteknisk grundutbildning och erfarenhet inom eldistribution.

Relaterade kurser: